Centrum Inicjatyw Rodzinnych

Centrum Inicjatyw Rodzinnych LUSÓWKO to adres dla rodzin.
Do jego współtworzenia zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, firmy, organizacje pozarządowe i władze.
https://www.facebook.com/cirlusowko/

cirlusowko@gmail.com
+48 664 486 828