Chrzest Święty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.
Rodzice pragnący ochrzcić swoje dziecko zgłaszają się odpowiednio wcześniej w biurze parafialnym, przynosząc ze sobą z Urzędu Stanu Cywilnego akt urodzenia dziecka oraz dokument ślubu kościelnego. Następnie uczestniczą w naukach. Jeśli nie masz ślubu kościelnego, a chcesz ochrzcić dziecko nie stresuj się tylko przyjdź.
Rodzice chrzestni powinni być po bierzmowaniu i prowadzić życie wiary.
Sakrament Chrztu Świętego sprawowany będzie po uzgodnieniu terminu.