Chrzest Święty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.
Rodzice pragnący ochrzcić swoje dziecko zgłaszają się odpowiednio wcześniej w biurze parafialnym, przynosząc ze sobą z Urzędu Stanu Cywilnego akt urodzenia dziecka oraz dokument ślubu kościelnego. Następnie uczestniczą w naukach. Jeśli nie masz ślubu kościelnego, a chcesz ochrzcić dziecko nie stresuj się tylko przyjdź.
Rodzice chrzestni powinni być po bierzmowaniu i prowadzić życie wiary.
Sakrament Chrztu Świętego sprawowany będzie po uzgodnieniu terminu.
Przygotowanie do chrztu w Oratorium o godzinie 19:30
Terminy: 5.11.2018; 3.12.2018;07.01.2019; 04.02.2019; 4.03.2019; 1.04.2019; 6.05.2019; 03.06.2019; 01.07.2019;
Termin chrztu: nie chrzycimy dzieci w pierwsze soboty miesiaca i kiedy sa spotkania z rodzicami dzieci I komunijnymi po Eucharystii rodzinnej w niedzielę.