Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności oraz na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl
Relikwie w Naszej Parafii
św.Adam Albert Chmielowski, św. Jan Paweł II, bł. Edmund Bojanowski
Wstępny projekt budowy
Naszego Domu Bożego
Budowa domu parafialnego
Październik 2015

Msze Święte

Pon., śr., czw., pt. o 1830, we wtorek 800
Sobota o 1630
Działki Sierosław o 1800
Otowo o 1900
W niedziele o 830, 1000,1130 i 1900

 

Informator naszej parafii


Wizytacja biskupia w diecezji jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, działającymi w parafii. Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat. Składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej i pasterskiej.
 
I. Wstępna wizytacja kanoniczna
1. Wstępna wizytacja kanoniczna dokonywana przez dwóch przedstawicieli Biskupa Diecezjalnego, ma miejsce na kilka dni przed wizytacją paserską. Delegaci Biskupa sprawdzają wyposażenie i stan świątyni, zakrystii, plebanii, cmentarza grzebalnego, budynków gospodarczych, prowadzenie ksiąg parafialnych, odbierają świadectwo wiary od młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, prowadzą rozmowy z katechetami oraz pracownikami kościelnymi. W zakrystii sprawdzają stan ksiąg, szat i naczyń liturgicznych, oglądają wyposażenie i zabezpieczenie tabernakulum, radiofonizację i urządzenia elektryczne, zabezpieczenie trybularza i zamkniecie kościoła, a także wyposażenie prezbiterium. Ponadto sprawdzają chrzcielnicę, dzwony, organy, ogrzewanie, konfesjonały i inne przedmioty wykorzystywane w liturgii.
2. Spośród ksiąg i dokumentów parafialnych należy przygotować do sprawdzenia: księgę ochrzczonych, małżeństw, zmarłych (dla tych trzech – również duplikaty), I Komunii św., bierzmowanych, księgę katechetyczną (statut 556), zgłoszeń na trzy miesiące przed ślubem, protokołów rozmów przedślubnych, zapowiedzi przedmałżeńskich, chorych, intencji binowanych i trynowanych, kartotekę parafialną, ogłoszeń duszpasterskich, kronikę parafialną, tytułów własności kościelnej (wraz z dokumentacją dokonywanych alienacji i umowami dzierżawnymi), inwentarzową, rachunkową (wraz z numerem rachunku parafii w banku), obiektów budowlanych, umów o pracę (z organistą, zakrystianem i gospodynią), testament Ks. Proboszcza, spotkań Rady Ekonomicznej, spotkań Rady Duszpasterskiej, teczkę Protokołów Wizytacji Dziekańskich, teczkę dokumentów Kurii, dokumenty ubezpieczenia kościoła i obiektów sakralnych, ewentualne zadłużenie parafii.
3. Wizytatorzy zwracają uwagę na porządek nabożeństw w parafii, formy pracy duszpasterskiej (ruchy, stowarzyszenia), grupy apostolskie, ministranci, lektorzy, schola, chór parafialny, Caritas, parafialna poradnia rodzinna kółka różańcowe, biblioteka parafialna, czasopisma katolickie. Szczególnym przedmiotem zainteresowania jest katecheza szkolna i poza szkolna, zaangażowanie duszpasterzy, katechetów i animatorów w pracę duszpasterską i katechetyczną, zwłaszcza w przygotowanie do I Komunii św., bierzmowania i małżeństwa.
4. W parafiach, na terenie których znajdują się kościoły filialne i kaplice, wizytatorzy udają się do tych miejsc kultu Bożego, by sprawdzić funkcjonowanie tych ośrodków kultu.
5. Świadectwo wiary przed bierzmowaniem powinno odbyć się w godzinach najbardziej odpowiednich dla młodzieży. Po modlitwie i powitaniu wizytatora następuję krótka katecheza na temat bierzmowania, po czym sprawdzenie wiadomości u zebranej młodzieży. Całość spotkania trwa około godziny. Modlitwa do Ducha Świętego z racji nowenny przed bierzmowaniem i błogosławieństwo kończą świadectwo wiary.
6. Księża Proboszczowie wypełniają kwestionariusz aktualnej wizytacji pasterskiej (w dwóch egzemplarzach: dla kurii i dla parafii). Wizytatorzy zaś redagują specjalny dokument, który przekazują do wglądu Biskupa wizytującego.
7. Wstępna wizytacja kanoniczna daje czytelny obraz życia religijno-moralnego i materialnego parafii stając się tym samym doskonałym przygotowaniem do wizytacji pasterskiej.
 
II. Wizytacja Pasterska
8. Na kilka tygodni przed przybyciem Biskupa do parafii duszpasterze powiadamiają wiernych o tym wydarzeniu i zachęcają ich do modlitwy o dobre owoce wizytacji pasterskiej. W modlitwie powszechnej oraz w nabożeństwach parafialnych modlą się za wizytującego Biskupa i polecają Bogu przebieg wizytacji. Program wizytacji wcześniej ustala proboszcz z Biskupem.
9. Na wejście Biskupa do świątyni czeka przed bramą kościoła proboszcz (rektor kościoła) ubrany w komżę, stułę i białą kapę. Obecni są również inni kapłani, ubrani w strój liturgiczny oraz służba liturgiczna. Liturgiczne powitanie Biskupa dokonuje się w kruchcie kościoła. Proboszcz podaje Biskupowi do ucałowania krzyż lub relikwiarz, następnie Biskup dotyka kluczy i wodą święconą pokrapia wiernych. Przy powitaniu nie używa się kadzidła i baldachimu. W uroczystej procesji, przy śpiewie „Ecce sacerdos magnus”, albo innej pieśni, wprowadza się biskupa przed główny ołtarz. Biskup modli się przez chwilę przed Najświętszym Sakramentem. Po skończonym śpiewie proboszcz udaje się do pulpitu używanego w czasie liturgii Słowa, lub innego odpowiedniego miejsca, i zwrócony do wiernych śpiewa wezwania i modlitwę zawarte w „Służbie Bożej Diecezji Łomżyńskiej” s. 191, po czym Biskup zajmuje miejsce przewodniczenia. Następnie dokonuje się krótkie powitanie Biskupa przez przedstawicieli parafii i proboszcza (połączone z krótkim sprawozdaniem z życia religijo-moralnego i materialnego parafii). Potem Biskup podchodzi do ołtarza głównego i śpiewa orację (kolektę) ze Mszy św. o Patronie kościoła. Następnie udaje się do zakrystii, by ubrać się do Mszy świętej. 
10. Jeśli podczas Mszy świętej jest udzielany sakrament bierzmowania, wówczas należy posłużyć się formularzem Mszy świętej obrzędowej o bierzmowaniu w szatach koloru czerwonego lub złotego. Jednak w uroczystości, niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i Wielkanocy oraz w święta Pańskie nie wolno brać formularza Mszy świętej obrzędowej. We Mszy św. Połączonej z bierzmowaniem, po Ewangelii następuje dialog Biskupa z proboszczem (lub odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania), umieszczony w rytuale sakramentu bierzmowania lub „Służbie Bożej Diecezji Łomżyńskiej” s. 192. Po homilii, odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych i modlitwie z wyciągniętymi rękami następuje sakramentalne namaszczenie czoła bierzmowanych. Ten obrzęd dokonuje się w nawie głównej, w postawie stojącej, świadkowie zaś trzymają podczas namaszczenia świętym Krzyżmem prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego. Obrzędowi sakramentu bierzmowania towarzyszy śpiew modlitewny, najczęściej do Ducha Świętego; nie można jednak ograniczyć się do śpiewu solowego scholi czy organisty, lecz także wykonywać śpiew z ludem. Modlitwę powszechną wypowiada oraz dary ofiarne do ołtarza przynosi młodzież bierzmowana. Przed błogosławieństwem pasterskim młodzi otrzymują poświęcone krzyże i inne pamiątki 
np. „Skrócony Katechizm Kościoła Katolickiego”.
11. Inne Msze święte z homilią Księdza Biskupa są sprawowane według porządku ustalonego przez proboszcza. Mogą to być Msze święte dla poszczególnych stanów parafialnych. Przewidziane są także spotkania z różnymi grupami parafialnymi np. nauczycielami.
12. Sprawdzone przez wizytatorów księgi parafialne własnoręcznie podpisuje i pieczętuje biskup wizytujący w czasie najbardziej do tego odpowiednim. Zakończenie wizytacji pasterskiej dokonuje się na ostatniej Mszy św. wyznaczonej w porządku wizytacyjnym. Przemówienia końcowe parafian i duszpasterza mają być krótkie, podsumowujące całość wizytacji kanonicznej.
 
Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis”, docenił wielką wagą wizyty pasterskiej nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Papież dodaje, że Biskup „podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 46”).
 
10.00 Msza Święta z Abp i udzieleniem Sakramentu Chorych,  zapraszam na tę Eucharystię wszystkich parafian a w szczególności wszystkie mamy w stanie błogosławionym i z małymi dziećmi 
(w oratorium możliwość odebrania pamiątki Chrztu Świętego z lat 2014-2016)
11.30 Spotkanie w Szkole Podstawowej - z dziećmi, z Gronem pedagogicznym i dyrektorami szkół i przedszkoli z Lusówka
12.30 Wizytacja Biura Parafialnego i Kaplicy
15.00 Wizytacja kaplic działkowych i spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za kaplice działkowe
16.00 spotkanie z katechetami
16.30 spotkanie z grupami duszpasterskimi w kaplicy
17.30 spotkanie z Radami (Duszpasterską, Ekonomiczną, Budowlaną)
18.00 rozmowa z ks. Proboszczem
18.30 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania 
 
 
Wizytacja biskupia w diecezji jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, działającymi w parafii. Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat. Składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej i pasterskiej. Mamy już za sobą dwie z trzech wizytacji. Została nam tylko ekonomiczna.
Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis”, docenił wielką wagę wizyty pasterskiej nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi.
 
Zapraszam wszystkich na spotkanie z Pasterzem naszej Archidiecezji.
 1. Trwamy w czasie Wielkiego Postu.
  - Droga Krzyżowa w piątek o 17.45
  - Gorzkie Żale w niedzielę o 18.30
 2. Biuro Parafialne czynne w tygodniu po wieczornych Mszach św. w pon. i w środę o 19.30. 
 3. W sobotę 01.04 I sobota miesiąca, a w niedzielę 02.04 rocznica śmierci Jana Pawła II
 4. Dziś w niedzielę 25 rocznica sakry biskupiej ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
 5. Wizytacja w naszym dekanacie w we wtorek w Dąbrówce i w piątek w Lusowie
 6. Spotkania w tym tygodniu
  - Spotkanie Szkoły Pisania Ikon w poniedziałek. Spotykamy się o 18.30 na Eucharystii.
  - Spotkanie dla gimnazjalistów klas II i III w piątek o 19.15.
  - Zajęcia z modelarstwa w sobotę o 10.00.
  - Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania w poniedziałek 03.04.2017 o 17.30. 
 7. Caritas: Można jeszcze zabierać Tytki św. Rity, by każda rodzina w naszej parafii mogła zasiąść przy świątecznym stole. Napełnione Tytki prosimy przynosić od dzisiaj do 02.04 do zakrystii. Można zaopatrzyć się w zakrystii w Paschaliki na rok 2017.
 8. Polecam czasopisma katolickie: Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny oraz gazety dla dzieci: Mały Przewodnik Katolicki i Mały Gość Niedzielny. 
 9. Proszę o modlitwę w intencji naszego parafialnego parkingu i w kwestii cmentarza.
 10. Dziękuję paniom Zofii Woźnej, Elżbiecie i Barbarze Andrzejewskim, Zdzisławie Lima, Marii Popiałkiewicz, Marii Kulczyńskiej i Halinie Perz za umycie okien i posprzątanie kaplicy. Dziękuje Rodzinie Zydlik za uporządkowanie naszej roślinności przy kaplicy.
 11. Tydzień temu zebraliśmy 2307,00 zł. Na na misje i obronę życia 209 zł. Wszystkim składam serdeczne: Bóg zapłać. Dziękuję za darowizny i za dar odpisu 1% na naszą Parafię. Zapłaciliśmy za nasze zobowiązania względem Caritas 6295 zł.
  Dziękuję 90 rodzinom za złożoną Daninę Diecezjalną, którą tradycyjnie składamy w Wielkim Poście na rzecz Archidiecezji. W naszej parafii jest 600 rodzin (2500 osób). Na razie zebraliśmy 35% naszego zobowiązania względem Archidiecezji. W ubiegłym roku (2016) daninę złożyło 217 rodzin.  Dziś zbiórka na kwiaty do grobu Pańskiego.
 12. Zapraszam już dziś na Drogę Krzyżową ulicami Lusówka 7.04 o 19:30. Zaplanujmy sobie ten czas. Zapraszam do wzięcia udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. 
 
 1. Spowiedź  
  - Sobota i niedziela przed Mszą Świętą
  - W tygodniu przed Eucharystią
  - Spowiedź wielkopostna 6.04
 2. Nabożeństwa Wielkopostne
  - Droga Krzyżowa piątek o 17.45
  - Gorzkie Żale niedziela o 18.30
  - Koronka do Bożego Miłosierdzia pt o 15.00, sob o 16.15,  ndz o 9.50.
  - Adoracja Najświętszego Sakramentu poniedziałek, środa i czwartek 17.30, a w piątek od 15.00.
 3. W aplikacji na telefon propozycja zadań na Wielki Post
 4. Szkoła Pisania Ikon w poniedziałki o 18.30
 5. Dzień Świętej Rity w środę 22.03 o 18.30, wspominamy też Świętego Jana Pawła II i Świętego Charbela 
 6. Propozycje charytatywne w parafii
  - Zbiórka makulatury i nakrętek na wybudowanie studni w parafii w Kamerunie
  - Jałmużna postna składana do studni na oknie przy chrzcielnicy - na studnię w Kamerunie i obiady dla dzieci
  - Tytka Świętej Rity
  - Dziś jałmużna na misje i na obronę życia poczętego a nienarodzonego
  - Za tydzień zbiórka do puszek na kwiaty do grobu Pana Jezusa.

DROGA EKSTREMALNA

 
Święty Józef jest jednym z najbardziej czczonych w Kościele świętych. O Nim i Jego życiu wiemy tylko tyle, ile podają nam Ewangelie. Mateusz podaje, że pochodził z królewskiego rodu Dawida. Był cieślą, i - o ile można wywnioskować z przekazu biblijnego - prawym i dobrym człowiekiem. Opiekował się Jezusem i Maryją troskliwie, przestrzegał przepisów prawa, chronił swoją rodzinę. Kiedy umarł - nie wiadomo, ale raczej na rękach Jezusa i Maryi. Domyślamy się, że wcześnie, bo podczas nauczania Jezusa ani razu nie został wspomniany. Jego rola w posłannictwie Jezusa jest jednak duża, bo to właśnie Jemu anioł objawił narodziny Jezusa, a także przestrzegał i prowadził Go pośród życiowych zasadzek. Sam fakt wyboru  Świętego Józefa przez Boga na Opiekuna Jezusa i Maryi jest najlepszym świadectwem, że musiał być człowiekiem wyjątkowym.
Kościół ustanowił dwa święta ku czci św. Józefa - jedno z nich: Józefa Rzemieślnika - obchodzone jest w dniu święta pracy, w uznaniu roli pracy ojca rodziny w jej utrzymaniu, a pośrednio pracy w życiu człowieka. Święto Józefa Pracownika wyznaczył na 1 maja Pius XII w 1955 roku.
W Polsce kult św. Józefa datuje się od XI/XII wieku. Już wtedy w Krakowie Jego wspomnienie było obchodzone pod datą 19 marca. W tym dniu dzisiaj czcimy św. Józefa Oblubieńca.
 
 1. Dziękuję za udział w rekolekcjach parafialnych i szkolnych.
 2. Trwamy w czasie Wielkiego Postu. 
  - Droga Krzyżowa w piątek o 17.45
  - Gorzkie Żale w niedzielę o 18.30
 3. Biuro Parafialne czynne w tygodniu po wieczornych Mszach Świętych. 
 4. Dzień Św. Rity, Św. Jana Pawła II i Św. Charbela w środę – Eucharystia o 18.30.
  Zapraszam z różami do Świętej Rity. (zmiana godziny ze względu na wizytację w Ceradzu)
 5. Spotkania w tym tygodniu
  - Spotkanie Szkoły Pisania Ikon w poniedziałek. Spotykamy się o 18.30 na Eucharystii.
  - Wydawanie żywności w programie FEAD we wtorek o 19.00.
  - Dzień skupienia dla kandydatów do Bierzmowania klas III odbędzie się w sobotę (25.03) od 10.00 do około 19.00. Na godzinę 18.00 zapraszamy rodziców.
  - W sobotę na wieczorną Eucharystię zapraszam ze świecami osoby, które chcą podjąć dzieło duchowej adopcji.
 6. Caritas: Dziękujemy za udział w Parafialnym Kiermaszu Odzieży, który odbył się w sobotę. Można jeszcze zabierać Tytki św. Rity, by każda rodzina w naszej parafii mogła zasiąść przy świątecznym stole. Napełnione Tytki prosimy przynosić od 26.03 do 02.04 do zakrystii. 
 7. Polecam czasopisma katolickie: Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny oraz gazety dla dzieci: Mały Przewodnik Katolicki i Mały Gość Niedzielny. 
 8. Proszę o modlitwę w intencji naszego parafialnego parkingu i w kwestii cmentarza.
 9. 89 dzieci przystąpiło w minioną sobotę i piątek do I Spowiedzi Świętej.
 10. Bardzo proszę, by osoby z Rady Ekonomicznej, Budowlanej i Duszpasterskiej odbierały materiały i zaproszenia w zakrystii.
 11. Tydzień temu podczas niedzieli FUNDUSZU BUDOWY KOŚCIOŁA zebraliśmy 3923,50 zł. Wszystkim składam serdeczne: Bóg zapłać. Dziękuję za darowizny i za dar odpisu 1% na naszą Parafię. Na studnię zebraliśmy 877 zł (kontener będzie  w piątek).
  Dziękuję 64 rodzinom za złożoną Daninę Diecezjalną, którą tradycyjnie składamy w Wielkim Poście na rzecz Archidiecezji. W tym roku na potrzeby archidiecezji łącznie od wszystkich mieszkańców naszej parafii (600 rodzin/ 2500 osób).
  Dziś zbiórka do puszek na misje i obronę życia. Za tydzień na kwiaty do grobu Pańskiego.
 12. Zapraszam już dziś na Drogę Krzyżową ulicami Lusówka 7.04 o 19:30. Zaplanujmy sobie ten czas. Jest też możliwość wzięcia udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Info na Plakacie. U nas na Trasie Pniewy – Lusowo będzie 13 stacja Drogi Krzyżowej. 
 13. Spotkanie Klubu Seniora 22.03. godzina 17.00.
 
Życzę przyjemnej i dobrej niedzieli oraz tygodnia. 
Solenizantom i jubilatom życzę tego co piękne i dobre. 
 
 1. Trwamy w czasie Wielkiego Postu.
  Droga Krzyżowa w piątek o 17.45
  Gorzkie Żale w niedzielę o 18.30
  Rekolekcje Parafialne od tej soboty do środy
  Rekolekcje szkolne od poniedziałku 13 – 15 marca
  - dzieci od klas IV przynoszą ze sobą Pismo Święte, a od III książeczki do nabożeństwa
  Rekolekcje będzie prowadził kapelan Sióstr Urszulanek z Pniew 
 2. Biuro Parafialne czynne w tygodniu po wieczornych Mszach Świętych. 
 3. Spotkania w tym tygodniu
  Spotkanie Szkoły Pisania Ikon w poniedziałek. Spotykamy się o 18.30 na Eucharystii.
  Spotkanie dla bierzmowanych klas III odbędzie w kaplicy w piątek (17.03) ok. 19.15.
  W poniedziałek krótko po nauce dla matek proszę o pozostanie Rodzicielek dzieci przystępujących w tym roku do bierzmowania.
 4. Caritas: Parafialny Kiermasz Odzieży w sobotę 18.03 (w godz. 10-13). Niezniszczoną i czystą odzież można przynosić od 11 do 16.03 do oratorium. Od dzisiaj można zabierać Tytki św. Rity, by każda rodzina w naszej parafii mogła zasiąść przy świątecznym stole. Napełnione Tytki prosimy przynosić od 26.03 do 02.04 do zakrystii. 
 5. Polecam czasopisma katolickie: Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny oraz gazety dla dzieci: Mały Przewodnik Katolicki i Mały Gość Niedzielny. 
 6. Proszę o modlitwę za rekolekcje, za pierwszą spowiedź dzieci komunijnych oraz w intencji naszego parafialnego parkingu i kwestii cmentarza.
 7.  Spowiedź dla dzieci Komunijnych. Piątek o 17.00 dla dzieci idących do wczesnej Komunii Świętej. W sobotę o 10.00 3A, 10.30 3b, 11.00 3c, 11.30 dzieci uczęszczające do innych szkół
 8. Osoby które chcą pomóc przy budowie ciemnicy i grobu zapraszam na spotkanie w czwartek po wieczornej Eucharystii.
 9. Osoby z Rady Ekonomicznej, Budowlanej i Duszpasterskiej bardzo proszę za tydzień zgłosić się po materiały i zaproszenia do zakrystii.
 10. Za tydzień 19.03 wspomnienie św. Józefa modlić się będziemy za wszystkich mężczyzn a szczególnie za tych co są róży św. Józefa we WZR w naszej parafii.
 11. Dziś niedziela FUNDUSZU BUDOWY KOŚCIOŁA. Tydzień temu zebraliśmy 1810,13zł. Wszystkim składam serdeczne: Bóg zapłać. Dziękuję za darowizny i za dar odpisu 1% na naszą Parafię. Dziękuję 51 rodzinom za złożoną Daninę Diecezjalną, którą tradycyjnie składamy w Wielkim Poście na rzecz Archidiecezji. Za tydzień zbiórka na misje do puszek.
  Ofiary składane w poniedziałek, wtorek i środę są przeznaczone dla rekolekcjonisty.
 12. Z racji wizytacji naszej parafii nie odbędą się Drogi Krzyżowe na Rozalinie i w Sierosławiu. Będzie tylko jedna 7.04 ulicami Lusówka o 19:30. Zaplanujmy sobie ten czas. Jest też możliwość wzięcia udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Info na Plakacie. U nas na Trasie Pniewy – Lusowo będzie 13 stacja Drogi Krzyżowej. 
 13. Stowarzyszenie Ekologiczna Wielkopolska ma swoje spotkanie 18.03 w Sali Wiejskiej.
 
Życzę przyjemnej i dobrej niedzieli oraz tygodnia. 
Solenizantom i jubilatom życzę tego co piękne i dobre. 
 
Nauki rekolekcyjne wprowadzające w sobotę i w niedzielę
 
Poniedziałek  13.03
17.30 okazja do spowiedzi
18.30 Eucharystia z nauką rekolekcyjną
20.00 Nabożeństwo Słowa z nauką rekolekcyjną dla matek, których dzieci idą do Sakramentu Komunii i Bierzmowania
 
Wtorek 14.03
17.30 okazja do spowiedzi
18.30 Eucharystia z nauką rekolekcyjną
20.00 Nabożeństwo Słowa z nauką rekolekcyjną dla ojców,   
             których dzieci idą do Sakramentu Komunii i Bierzmowania
 
Środa 15.03
17.30 okazja do spowiedzi
18.30 Eucharystia z nauką rekolekcyjną
20.00 Spotkanie modlitewne dla młodzieży klas średnich
                i młodszych i starszych
 
 
Nauki Rekolekcyjne dla dzieci 13-15 marca 2017
Poniedziałek – Środa od 8.00 do 10.45.
 
 
 1. Rekolekcje Parafialne od najbliższej soboty
 2. Rekolekcje szkolne od 13.03
 3. Nabożeństwa Wielkopostne
  Droga Krzyżowa piątek o 17.45
  Gorzkie Żale w niedziele o 18.30
  Koronka do Bożego Miłosierdzia czwartek i piątek o 15.00, sobota o 16.15, i w niedziele o 9.50.
  Adoracja Najświętszego Sakramentu poniedziałek i środę od 17.30, a w czwartek i piątek od 15.00.
 4. W aplikacji na telefon propozycja zadań na Wielki Post
 5. Szkoła Pisania Ikon w poniedziałki o 18.30
 6. Propozycje charytatywne w parafii
  Zbiórka makulatury i nakrętek na wybudowanie studni w Kamerunie w parafii
  Jałmużna postna składana do studni na oknie przy chrzcielnicy na studnię w Kamerunie i obiady dla dzieci
  Tytka Świętej Rity od przyszłej niedzieli
 7. Zapraszamy by przyłączyć się do akcji charytatywnej Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemtoris Misio – akcja w szkole.
  Opatrunek na ratunek zbiórka do 30 marca 2017
  Puszka dla Maluszka do czerwca 
 1. Trwamy w czasie Wielkiego Postu.
  Droga Krzyżowa w piątek o 17.45
  Gorzkie Żale w niedzielę o 18.30
  Rekolekcje Parafialne od najbliższej soboty do środy
  Rekolekcje szkolne od poniedziałku 13 – 15 marca - plan rekolekcji rozdany dzieciom i na librusie szkoły oraz w aplikacji
  Rekolekcje będzie prowadził kapelan Sióstr Urszulanek z Pniew 
 2.  Biuro Parafialne czynne w tygodniu po wieczornych Mszach Świętych. 
 3. Spotkania w tym tygodniu
  •Spotkanie przygotowujące do Sakramentu Chrztu Świętego w poniedziałek (6.03) o 19.30 w kaplicy.
  •Spotkanie Szkoły Pisania Ikon w poniedziałek. Spotykamy się o 18.30 na Eucharystii.
  •Klub Seniora SenioRitki ma swoje spotkanie w środę (08.03) wyjątkowo o 15.00.
  •Spotkanie dla ministrantów i kandydatów w piątek o 17.00 w oratorium
  •Spotkanie dla bierzmowanych klas III odbędzie w kaplicy, a klas II w oratorium w piątek (10.03) po wieczornej Mszy około 19.05.
 4. Lubisz śpiewać? Mamy coś dla Ciebie! Gorąco zapraszamy wszystkie dzieci do scholii dziecięcej Iskierki! Próba 18. 03 w sobotę o 1000 i z w niedzielę przed Mszą o 11.15.
 5. Caritas zaprasza na Parafialny Kiermasz Odzieży w sobotę 18.03 (w godz. 10-13). Niezniszczoną i czystą odzież można przynosić od 11 do 16.03 do oratorium.
 6. Polecam czasopisma katolickie: Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny oraz gazety dla dzieci: Mały Przewodnik Katolicki i Mały Gość Niedzielny.
  Tydzień temu zebraliśmy 2286,84 zł. Wszystkim składam serdeczne: Bóg zapłać. Dziękuję za darowizny i za dar odpisu 1% na naszą Parafię. Dziękuję za składane koperty z Daniną Diecezjalną. Zapłaciliśmy za prąd i gaz 2350 zł.
  W Wielkim Poście tradycyjnie składamy tzw. Daninę Diecezjalną na rzecz Archidiecezji Poznańskiej, która będzie przeznaczona na utrzymanie Seminarium, , Domu Księży Emerytów, działalność kurii i dzieła Caritas. Koperty z daniną zostawialiśmy w domach w czasie kolędy można je także zabrać z gabloty przy gazetach.
 

KLASA VI I V
PONIEDZIAŁEK
8.05 SPOTKANIE W KAPLICY
8.55 SPOTKANIE W ORATORIUM Z PROBOSZCZEM
9.40 ZAJĘCIA W KLASIE
 
WTOREK
8.05 SPOTKANIE W KAPLICY
8.55 SPOTKANIE W ORATORIUM Z PROBOSZCZEM – przygotowanie do spowiedzi (przynosimy książeczki)
9.40 ZAJĘCIA W KLASIE
 
ŚRODA
8.05 Spowiedź
8.30 Msza Święta
9.30 zakończenie rekolekcji
 
 
KLASA IV - III
PONIEDZIAŁEK
8.05 SPOTKANIE W SALI NA GÓRZE Z PROBOSZCZEM KLASY IV
8.05 SPOTKANIE ZE ŚPIEWEM Z ORGANISTKĄ W ORATORIUM
8.55 SPOTKANIE W KAPLICY
9.40 ZAJĘCIA W KLASIE
 
WTOREK
8.05 SPOTKANIE W SALI NA GÓRZE Z PROBOSZCZEM KLASY IV (przynosimy książeczki )
8.05 SPOTKANIE ZE ŚPIEWEM Z ORGANISTKĄ W ORATORIUM
8.55 SPOTKANIE W KAPLICY
9.40 ZAJĘCIA W KLASIE
 
 
ŚRODA KLASY   IV - VI
8.05 Spowiedź
8.30 Msza Święta
9.30 zakończenie rekolekcji
 
KLASA I - II
PONIEDZIAŁEK
8.55 SPOTKANIE NA SALI GIMNATYCZNEJ I ŚPIEWY Z P. ORGANISTKA  I ROZDANIE MATERIAŁÓW I ROZEJŚCIE SIĘ DO KLAS
9.40 SPOTKANIE W KAPLICY 
10.35 ZAJĘCIA W KLASIE
 
WTOREK
PONIEDZIAŁEK
8.55 SPOTKANIE NA SALI GIMNATYCZNEJ I ŚPIEWY Z P. ORGANISTKA I ROZDANIE MATERIAŁÓW I ROZEJŚCIE SIĘ DO KLAS
9.40 SPOTKANIE W KAPLICY 
10.35 ZAJĘCIA W KLASIE
 
 
ŚRODA KLASY   I – III
9.40 ŚPIEW
9.50 MSZA ŚWIETA
10.40 zakończenie rekolekcji
 
PIERWSZEGO DNIA dzieci poznają historię Matki Bożej, a drugiego dnia Pana Jezusa klasy IV – Vipisza CV tych osób, a klasy I- III kolorują CV tyc osób uzupeniajac brakujące wyrazy – jak dzieci nie skacza to można dokończyć wdomu.
 
Dla każdego będzie przygotowany pakiet rekolekcyjny
 
 
1.Rodzice Maryi 
2.Opiekun Rodziny Maryi (Świętej Rodziny)
3.Ojciec Dziecka Maryi
4.Kiedy i Jak poczęło się dziecko NMP (podpowiedź Łk1)
5.Gdzie udała się Matka Boża po Zwiastowaniu
6.Dlaczego Maryja wybrała się w stanie błogosławionym do Betlejem
7.Dlaczego dziecko Maryi urodziło się w grocie gdzie trzymane były zwierzęta
8.Kto przyszedł złożyć pokłon i co przynieśli
9.Dlaczego Święta Rodzina musiała uciekać z Betlejem
10.Kiedy wrócili z Egiptu
11.Gdzie udawali się zwyczajem co rocznym na święto Paschy
12.Gdzie Jezus uczynił pierwszy cud i na czyją prośbę
13.Co powiedział Jezus do Maryi pod krzyżem
14.Czy Maryja jako Matka wiedziała co robi Jej syn
15.Który z uczniów zaopiekował się Maryja po śmierci Jezusa
16.Czy Maryja była z Apostołami w wieczerniku gdy Jezus Zmartwychwstał
17.Stolica Duchowa Naszej Ojczyzny i kto tam króluje
18.Co dzieje się codziennie o 21:00 w naszej Stolicy Duchowej
19.Wymień chociaż 6 objawień Maryi w Polsce i zagranicą (uznanych przez Kościół)
20.Jaką rocznicę objawień i skąd obchodzimy w tym roku
21.Wymień części i tajemnice różańcowe
22.Nabożeństwa do Matki Bożej w miesiącach maryjnych
23.Kiedy w naszej parafii są nabożeństwa do Matki Bożej w Wielkim Poście i jak się nazywa
24.Jakie nabożeństwo odbywa się w każdą I sobote miesiąca w naszej kaplicy
25.Dogmaty Matki Bożej
 
 
Historia Maryi w Obrazkach
Maryja z rodzicami i podpisane ze ANNAi JOAHIM
Zwiastowanie
Nawiedzenie
Narodzenie Jezusa
Ofiarowanie Jezusa w świętyni
Ucieczka do Egiptu
Znalezienie w Jerozolimie w świętynii
Wesele w Kanie
Maryja słuchająca Nauczania Jezusa
Maryja na drodze krzyżowej
Maryja pod Krzyzem
Maryja w wieczerniku i zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Maryi
Maryja dziś – cudowny medalik, szkaplerz, pierwsze soboty, różaniec, litanie do Matki Bozej
Mapa świeta i zaznaczone gdzie były objawienia.
 
 
CV Jezusa
1.Rok urodzenia  umowny i oficjalny
2.Imiona Rodziców
3.Kto zapowiedział Jego narodzenie 
4.Gdzie się narodził i dlaczego
5.Dlaczego musiał ze swoja rodzina uciekać z Betlejem
6.Kiedy wrócił do Nazaretu
7.Ile miał lat gdy zagubił się w Jerozolimie
8.Na jakie święto chodzili regularnie do Jerozolimy
9.Co robił gdy się zagubił
10.Kto udzielił Jezusowi chrztu pokuty i nad jaka rzeką
11.Co usłyszał Jezus podczas chrztu
12.Gdzie dokonał pierwszego cudu
13.Jak mieli na imię jego uczniowie
14.Jakie było główne hasło nauczania Jezusa
15.Na jakiej górze dokonało się Przemienienie i jakie osoby z Starego Testamentu się pojawiły
16.Który z uczniów Zdradził Jezusa i jak to zrobił
17.Wymień 6 cudów Jezusa
18.Wymień 5 przypowieści Jezusa
19.Ile jest stacji Drogi Krzyżowej
20.Którego dnia Chrystus zmartwychwstał
21.Ile dni po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba
22.Po ilu dniach od zmartwychwstania, a ile od wniebowstąpienia  zesłał na uczniów swoich Ducha Świętego
23.Jakie zadanie zostawił swoim uczniom przed Wstąpieniem do Nieba
24.Modlitwa jaką nauczył swoich uczniów Pana Jezus
25.Jakim imieniem/słowem zwracał się Jezus do Boga
 
Zrobienie dla klas I –III obrazków z CV Jezusa
 
Ukochani w Chrystusie!
     Przeżywamy czas wielkanocnego uwielbienia Boga i wyśpiewujemy radosne Alleluja! Jezus Chrystus Syn Boży przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie pokonał grzech i śmierć, i na nowo zapala w naszych sercach chrześcijańską Nadzieję. Dzisiaj pragniemy doświadczyć Jego Zmartwychwstania. 
     Drogą powrotu do Boga jest Miłość. Miłość Chrystusowego Krzyża, Jego cierpienia i śmierci, Miłość, która każe powiedzieć przepraszam i przymusza do podania wyciągniętej dłoni. Miłość, która doprowadza do sakramentalnego Pojednania i Pokuty, Miłość, która sprawia, że stajemy się inni, lepsi, zwycięscy. „Każdy więc, kto przyjmie swoim sercem Bożą prawdę i ustami wyzna, że Jezus Chrystus „prawdziwie umarł i zmartwychwstał” otrzyma wielką łaskę...” i odnajdzie światło na dalszej drodze życia. 
 
Drodzy Parafianie i wszyscy mili Goście! 
   Wieść o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa przemieniła Apostołów i napełniła ich ogromną radością. Niech ta radość będzie także Waszym udziałem. Niech Pokój, który po Swoim Zmartwychwstaniu ogłosił Chrystus całemu światu na stałe zagości w naszych sercach. W ten Wielkanocny poranek, kiedy okazuje się, że grób Pana Jezusa jest pusty, niech ustąpią Wasze lęki i obawy, niech w Waszej codziennej pracy nie będzie rzeczy niemożliwych… 
Wszyscy stańmy się wiernymi i gorliwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego i budujmy „nową rzeczywistość” opartą na Prawdzie, Miłości i Pokoju
 
Niech Jezus Chrystus obdarzy Was Swoją łaską i pokojem.
    Życzę zdrowych, pogodnych i błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego
 
 1. Msze Święte w tym tygodniu: W Poniedziałek Wielkanocny według porządku niedzielnego; a w tygodniu: wtorek 8.00; a pozostałe dni o 18.30.
 2. Podczas ostatniej składki zebraliśmy 2687,10 zł. Zapraszam także, by przekazywać 1% na parafię przez stowarzyszenie GIP. Dziękuje 165 rodzinom za daninę diecezjalną. Składam serdeczne Bóg zapłać.
 3. Dziękuje osobom zaangażowanym, które już od poniedziałku przygotowywały grób i kaplicę Adoracji. Za posprzątanie kaplicy i przygotowanie liturgiczne całego Triduum Paschalnego składam serdeczne Bóg zapłać. Dziękuje wszystkim, którzy choć jedną godzinę czuwali razem z Jezusem. Nasz Zbawiciel zachęcał byśmy choć jedna godzinę z nim byli na modlitwie. 
 4. W piątek w oktawie wielkanocnej nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
 5. Wspólna modlitwa za i w intencji WZR w Poniedziałek Wielkanocny o 8.30
 6. W piątek pierwszy piątek miesiąca - najbliższy objazd chorych będzie 6 maja 
 7. Spowiedź święta od 17.30 do 18.30 z Komunią o 17.50 i 18.20.
 8. Koronka do Bożego Miłosierdzia w niedzielę i w poniedziałek o 9.50, a w tygodniu  piętnaście minut przed Eucharystią.
 9. Pierwsza sobota miesiąca – adoracja prowadzona zaraz po wieczornej sobotniej Eucharystii, by zyskać obietnice Matki Bożej Fatimskiej.
 10. Za tydzień zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezjalną i Fundusz Obrony Życia
 11. W piątek 8 kwietnia Droga Światła – nabożeństwo zmartwychwstania Jezusa.
 12. Spotkanie tylko dla mężczyzn w I Piątek (01.04) miesiąca o 20.30 najpierw w kaplicy
 13. Polecam czasopisma chrześcijańskie  Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny i Mały Przewodnik Katolicki.
 14. Spotkanie o 1900 dla rodziców zaangażowanych w przygotowanie I Komunii Świętej.
 15. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z rocznicą Chrztu Polski 16.04 na stadionie Inea w Poznaniu. Zapisy na stronie: zapisy.stadion2016.pl
 16. Przypominam o wycieczce do Białego Dunajca i o wycieczko- pielgrzymce do Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji (Medjugorie) – informacje na stronie parafialnej

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego
na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego A.D. 2016
 
Bracia i Siostry, umiłowani Archidiecezjanie!
 
Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Tym chrześcijańskim zawołaniem pozdrawiam każdą i każdego z Was. Chrystus zwyciężył śmierć i żyje – tego faktu nic nie może już zmienić. Nie tylko sam zmartwychwstał, ale chce naszego zmartwychwstania. Jeśli przez życie idziemy razem z Nim, nie idziemy ku pustce i nicości, ale ku pełni życia. Choć to, co czeka nas po śmierci jest trudne do wyobrażenia, bowiem wymyka się naszemu doświadczeniu, to jednak już tutaj na ziemi mamy przez wiarę udział w Jego zmartwychwstaniu przez chrzest święty. Jak uczy św. Paweł: chrzest zanurza nas w śmierci Chrystusa po to, by z Nim, razem zmartwychwstać (por. Rz 6, 3-5).
Za trzy tygodnie będziemy świętowali 1050. rocznicę chrztu Polski. Bardzo zapraszam Was do udziału w tych uroczystościach. Nigdy dosyć dziękczynienia za ten największy akt Bożego Miłosierdzia w dziejach naszego narodu, którym był chrzest Księcia Mieszka i jego poddanych. Dzieje naszego narodu zaczął chrzest święty na Wielkanoc 966 roku. Ten wielki dar trzeba przekazywać następnym pokoleniom. Uczynimy to wtedy, gdy sami będziemy żyli duchowością chrzcielną, kiedy będziemy żyli wolnością dzieci Bożych, do której wyswobodził nas Chrystus. To wolność od grzechu i siła do czynienia dobra, do miłości większej i bez granic. To świadomość godności dzieci Bożych, którą na chrzcie otrzymaliśmy. Razem z Chrystusem możemy do Boga wołać: Ojcze!
Tej duchowej radości życzę z całego serca. Modlę się za Was i proszę o modlitwę. Módlmy się wszyscy za naszą Ojczyznę. Niech nigdy nie utraci żywej wiary. Niech pozostanie wierna Chrystusowi i Ewangelii. Niech różne trudności, których doświadczamy, zostaną pokonane z Bożą pomocą i dobrą wolą nas wszystkich.
 
Z serca Wam wszystkim  b ł o g o s ł a w i ę 
 
 
 
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
 
Niedziela Palmowa -  o 11.20 rozpoczęcie pochodu za Jezusem  
(gromadzimy się na placu, gdzie była kiedyś nasza kaplica)
18.30 Gorzkie Żale
 
Wielki Poniedziałek – przygotowywanie Ciemnicy g. 19.00 (kontakt z ks. Adamem) 
Zbiórka ministrantów o 17.30 w oratorium
 
Wielki Wtorek – przygotowywanie Grobu Pana Jezusa (kontakt z ks. Adamem)
 
Wielka Środa - objazd chorych z Komunia Świętą ( od 8.00 od Sierosławia)
19.15 spotkanie osób chcących zaangażować się w Liturgie Triduum Paschalnego
 
Wielki Czwartek - 18.30 Liturgia Ustanowienia Eucharystii
W liturgii biorą udział dzieci I komunijne z rodzicami
Zbiórka ministrantów o 18.00
Spowiedź od 17.00 do 17.45 
                        Do 22.00 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy
 
Wielki Piątek – Post jakościowy i ilościowy 
           8.30 Ciemna Jutrznia w Ciemnicy (Oratorium)
            9.00 Zbiórka ministrantów w kaplicy 
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa (Oratorium)
18.30 Nabożeństwo Adoracji Krzyża 
20.00 Gorzkie Żale
20.00 – 21.00 Spowiedź
10.00 do 18.30 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy a do 2200 w Grobie
 
Wielka Sobota -  8.30 Ciemna Jutrznia
   8.30 do 20.00 Adoracja Pana Jezusa w Grobie
Poświęcenie Pokarmów na stół Wielkanocny (święconka) 
10.00, 11.30 (z szukaniem zająca), 15.15 w kaplicy w Lusówku. 
10.20 Sierosław przy krzyżu ul. Kasztanowa/Bukowska.
10.40 Pokrzywnica przy krzyżu ul Łowiecka i Pokrzywnicka.
11.00 Sierosław przy kaplicy działkowej.
15.00 Koronka Do Bożego Miłosierdzia
14.00 – 15.00 Spowiedź 
19.30 Zbiórka ministrantów
20.00 Wigilia Paschalna z Procesją Rezurekcyjną przychodzimy z świecami 
 
Niedziela Zmartwychwstania – 6.00 Procesja Rezurekcyjna i Msza Święta
      10.00 ; 11.30 ; nie ma Mszy o 19.00
 
Poniedziałek Wielkanocny – 8.30; 10.00, 11.30 i 19.00 
 

 1. Msze Święte w tym tygodniu: Triduum Paschalne: czwartek i piątek o 18.30, a w sobotę o 20.00, w Niedzielę Zmartwychwstania o 6.00; 10.00; 11.30.
 2. Podczas ostatniej składki Funduszu Budowy Kościoła zebraliśmy 3614 zł. Zapraszam także, by przekazywać 1% na parafię przez stowarzyszenie GIP. Dziękuję 112 rodziną za daninę diecezjalną. Dziś zbiórka przed świątynią na pomoc rodzinie poszkodowanej w Dusznikach. 
 3. Propozycje duchowe na czas Triduum Paschalnego w gazetce (strona obok).
 4. Zapraszam, by do skrzynek przy gazetach składać ofiarę na kwiaty i dekorację do Grobu Pana Jezusa. Na razie zebraliśmy 150 zł.
 5. Rozprowadzamy palemki, z których dochód przeznaczony będzie na budowę kapliczki Matce Bożej Fatimskiej.
 6. Objazd chorych będzie w Wielką Środę od 8.00 , początek w Sierosławiu. Zgłoszenia w zakrystii po Mszy Świętej.
 7. Spowiedź święta w Poniedziałek w Przeźmierowie 7.30 – 9.00; 9.30 – 11.00 i 16.30 - 20.00
  Wtorek – Kiekrz 1500 – 18.00 a w naszej parafii w środę od 17.30 do 18.30, w czwartek od 17.00 do 17.45 i piątek od 20.00 do 21.00 a w sobotę od 14.00 do 15.00
 8. W sobotę 19.03 odbył się Parafialny Kiermasz Ciuszków, a także przekazaliśmy naszym rodzinom – podopiecznym paczki świąteczne. To wszystko nie udałoby się bez Waszej hojności. Dziękuję wszystkim za dar serca. Ubrania, które pozostały po kiermaszu, jutro przekazujemy do Domu Samotnej Matki w Kiekrzu. 
 9. Nasza parafia w ramach Światowych Dni Młodzieży gościć będzie 50 osób anglojęzycznych. Uczestnicy ŚDM będą u nas w terminie od 23 do 25 lipca. Na razie gościnę znalazło w naszej parafii 38 osób – można jeszcze zgłaszać się w zakrystii .
 10. Polecam czasopisma chrześcijańskie  
 11. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z rocznicą Chrztu Polski 16.04 na stadionie Inea w Poznaniu. Zapisy na stronie: zapisy.stadion2016.pl
 12. Przypominam o wycieczce do Białego Dunajca (płatność częściowa u organizatora do 5 kwietnia) i o wycieczko- pielgrzymce do Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji (Medjugorie) – informacje na stronie parafialnej
 13. Osobom, które zgłosiły się do programu FEAD  przypominamy o konieczności dostarczenia z OPSu zaświadczenia o zakwalifikowaniu się do programu. 
 14. Uroczystość Duchowej Adopcji przeniesiona na 4 kwietnia z racji Oktawy Wielkanocnej.
 15. Młodzież klas II gimnazjum – dziewczyny zapraszam o 19.15 w poniedziałek (21.03) do oratorium na 1 godzinę pomocy przy grobie i kaplicy adoracji.
 16. Zbiórki ministrantów: w poniedziałek o 17.30, czwartek o 18.00; piątek o 9.00 i w sobotę o 19.30.
 

 1. Msze Święte w tym tygodniu: we wtorek o 12.00, w pozostałe dni tygodnia o 18.30. 
 2. Podczas ostatniej składki zebraliśmy 2204 zł. Zapraszam także, by przekazywać 1% na parafię przez stowarzyszenie GIP. Dziś składka na Fundusz Budowy Kościoła. 
 3. Propozycje duchowe na czas Wielkiego Postu
  Gorzkie Żale – niedziela 18.30;  Droga Krzyżowa – nie ma w kaplicy 
  Droga Krzyżowa 18.03  tylko ulicami Lusówka o 19.30 (spotykamy się przy Dino) 
  Rekolekcje Wielkopostne ostatnie spotkanie – środa godz. 18.30. 
  Parafialny Klub Filmowy o 19.30 w poniedziałek Film o Eucharystii. 
  Bardzo proszę, by krzyż przy każdej stacji niosły osoby/przedstawiciele:
  a) Ministranci (Liturgiczna Służba Ołtarza) i chłopcy; 2.Schola dziecięca i dziewczynki
  b) Bierzmowani, którzy w roku 2015 otrzymali sakrament dojrzałości; 4. Kandydaci do bierzmowania; 
  c) Rodzice dzieci I komunijnych; 6.Rodzice ministrantów i scholi dziecięcej; 
  d) Rada Duszpasterska, Ekonomiczna i Budowlana; 8. Wspólnota Żywego Różańca; 
  e) Mieszkańcy Pokrzywnicy i działek w Otowie i Sierosławiu; 10. Mieszkańcy Sierosławia; 
  f) Mieszkańcy Osiedla Rozalin; 12. Mieszkańcy Osiedla Morskiego; 13. Mieszkańcy  Lusówko; 14. Goście i chętni
 4. Biuro parafialne czynne w poniedziałki po wieczornej Eucharystii. 
 5. Zapraszam, by do skrzynek przy gazetach składać ofiarę na kwiaty i dekorację do Grobu Pana Jezusa.
 6. Za tydzień w Niedzielę Palmową rozprowadzamy palemki (całkowity dochód przeznaczony na budowę kapliczki poświęconej Matce Bożej Fatimskiej)
 7. W Niedzielę Palmową (za tydzień) gromadzimy się o 11.20 na placu gdzie stała nasza kaplica i stamtąd przejdziemy w uroczystym orszaku na Eucharystię – już od 11.00 będzie osiołek, gdyż przypomnimy sobie jak Pan Jezus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy krótko przed śmiercią.
 8. Róża Męska Wspólnoty Żywego Różańca ma swoje spotkanie związane z Patronem w sobotę o 16.30. Na tą Eucharystię zapraszam także wszystkich mężczyzn.
 9. Za tydzień zbiórka do puszek na poszkodowanych w Dusznikach - dla rodziny, która utraciła dzieci w pożarze i na odbudowę ich domu.
 10. Objazd chorych będzie w Wielką Środę od 8.00 początek w Sierosławiu. 
 11. W sobotę 19.03 od 11.00 do 13.00 Parafialny Zespół Caritas organizuje Parafialny Kiermasz Ciuszków. Odzież można przynosić jeszcze dziś do oratorium. Ubrania pozostałe po kiermaszu przekażemy do Domu Samotnej Matki w Kiekrzu. Paczki z żywnością i artykułami chemicznymi można przynosić do oratorium jeszcze do jutra.
 12. Nasza parafia w ramach Światowych Dni Młodzieży gościć będzie 50 osób anglojęzycznych. Zgodziliśmy się na to rok temu, a dziś już konkretne zapisy, których możemy dokonać w zakrystii po Eucharystii. Uczestnicy ŚDM będą u nas w terminie od 23 do 25 lipca. Na razie gościnę znalazły w naszej parafii 34 osoby.
 13. Polecam czasopisma chrześcijańskie  
 14. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z rocznicą Chrztu Polski 16.04 na stadionie Inea w Poznaniu. Zapisy na stronie: zapisy.stadion2016.pl
 15. Harcerze rozprowadzają własnoręcznie wykonane kartki. Dochód przeznaczony jest na obóz harcerski latem. Zapraszam do wsparcia tej inicjatywy.
 16. Przypominam o wycieczce do Białego Dunajca i o wycieczko- pielgrzymce do Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji (Medjugorie) – informacje na stronie parafialnej
 17. W przychodni lekarskiej TOPMED przy ul. Grabowej 28 odbędą się badania USG Doppler Przepływów, USG Tarczycy, USG Nerek, USG Płuc, Echo Serca. (Szczegóły na plakacie)
 18. Nawiązaliśmy możliwość pomocy żywości długo terminowej z FEAD. Pomoc mogą otrzymać osoby których dochód miesięczny nie przekracza 771 zł (951 osoby samotnej) na osobę, ale musi przedstawić z OPSu zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do programu. Informację o zainteresowaniu programem w poniedziałek, a do soboty zaświadczenie z OPSu. 
Dzień spowiedzi parafialnej w czwartek 17.03.2016
 
Godzina 16.30 – 18.00 i 19.00 – 20.00.
 
Dobrze wykorzystaj ten czas i przygotuj się do spowiedzi!
 
 
 
Znak Krzyża
Modlitwa do Ducha Świętego 
Rachunek Sumienia z książeczki lub z internetu
Modlitwa żalu za grzechy – czy rzeczywiście żałuję
               Czy gdybym cofnął (cofnęła) czas uczyniłbym (uczyniłabym) tak samo lub podobnie
Modlitwa postanowienia poprawy
                Postanawiam jedno konkretne postanowienie
Modlitwa przed spowiedzią
Spowiedź
 
FORMUŁA SPOWIEDZI ŚW.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Na wieki wieków. Amen.
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ostatni raz u spowiedzi byłem(-am) /podaję ile tygodni, miesięcy temu/. Obraziłem(-am) Pana Boga następującymi grzechami
Kiedy wyznajemy swoje grzechy należy powiedzieć: grzech  - ile razy się go popełniło i jakie były okoliczności.
Więcej grzechów nie pamiętam, serdecznie za wszystkie żałuję. Postanawiam poprawę i proszę o pokutę i rozgrzeszenie.
(słuchasz słów księdza, zapamiętujesz koniecznie zadaną pokutę)
W czasie rozgrzeszenia mówisz:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu – 3x (w ciszy)
Ksiądz mówi: …. i ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (robisz wtedy znak krzyża) i odpowiadasz 
 Amen.
Ksiądz: Wysławiajmy Pana bo jest dobry!
Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki!
Ksiądz: Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju!
Bóg zapłać! – kiedy ksiądz zapuka, możesz odejść.
 
Odmawiam modlitwę po spowiedzi
Odmawiam Pokutę
Znak  Krzyża

 

W kolejnym tygodniu Wielkiego Postu zachęcam do spełnienia dwóch uczynków miłosiernych: co do ciała – umarłych pogrzebać – chciałbym zaprosić Was, byście w okresie przedświątecznym odwiedzili groby swoich najbliższych, nie tylko po to, by je oczyścić i przystroić, ale zabierzcie ze sobą dzieci, by nauczyć je szacunku dla bliskich Wam zmarłych i pamięci o nich, również tej modlitewnej. Uczynkiem miłosiernym co do duszy niech będzie - krzywdy cierpliwie znosić – zamiast zachowywać w sercu niechęć i urazę, powierzajmy Bogu te osoby, które ranią nas poprzez swoją postawę i słowa.


 1. Msze Święte w tym tygodniu: we wtorek o 12.00, w pozostałe dni tygodnia o 18.30. 
 2. Podczas ostatniej składki zebraliśmy 1941 zł. Zapraszam także, by przekazywać 1% na parafię przez stowarzyszenie GIP. Dziękuję za zrozumienie i Waszą hojność. 
 3. Propozycje duchowe na czas Wielkiego Postu
  Gorzkie Żale – niedziela 18.30;      Droga Krzyżowa – piątek o 18.00
  Droga Krzyżowa na działkach o 19.30 (spotykamy się przy ul. Łowieckiej i Pokrzywnickiej) Dziękuję tym co byli na Rozalinie
  Rekolekcje Wielkopostne – środa godz. 18.30. Rozpoczynamy Mszą Świętą
  Parafialny Klub Filmowy o 19.30 w poniedziałek odwołany – będzie za tydzień. 
 4. Biuro parafialne czynne w poniedziałki po wieczornej Eucharystii. 
 5. Nauka chrzcielna dla tych, którzy chcą chrzcić dzieci w marcu i kwietniu - w czwartek o 19.15
 6. Bardzo proszę, by zgłosiło się 5 chłopaków z klasy II gim. w sprawie przygotowania palemek. 
 7. Lista osób przygotowujących się do bierzmowania klas I wywieszona w gablocie przy drzwiach. 
 8. Od poniedziałku do środy rekolekcje dla dzieci z naszej szkoły podstawowej.
 9. W przyszłym tygodniu prowadzę rekolekcje w Skórzewie.
 10. Spotkanie dla Matek dzieci I komunijnych w poniedziałek o 19.15 a dla Ojców w czwartek o 20.00. (spotkanie dla Ojców miało być we wtorek, ale lepiej je spędzić je ze swoimi kobietami: córkami, żonami i matkami)
 11. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej w naszej parafii, mają swoją pierwszą spowiedź w sobotę 12.03. Najpierw o 9.30 zapraszam dziewczynki a później o 10.30 chłopców. 
 12. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z rocznicą Chrztu Polski 16.04 na stadionie Inea w Poznaniu. Zapisy na stronie: zapisy.stadion2016.pl
 13. Nasza parafia w ramach Światowych Dni Młodzieży gościć będzie 50 osób anglojęzycznych. Zgodziliśmy się na to rok temu, a dziś już konkretne zapisy, których możemy dokonać w zakrystii po Eucharystii. Uczestnicy ŚDM będą u nas w terminie od 23 do 25 lipca. Na razie gościnę znalazło w naszej parafii 22 osób.
 14. Polecam czasopisma chrześcijańskie  
 15. Spotkanie Klubu Seniora w środę 9.03 godzina  1700w oratorium 
 16. PZ Caritas organizuje Parafialny Kiermasz Ciuszków 19.03 od 11.00 do 13.00. Odzież można przynosić do oratorium w dniach 5-13.03. (już od dziś). Ubrania pozostałe po kiermaszu przekażemy do Domu Samotnej Matki w Kiekrzu. W tym czasie prosimy także o przynoszenie paczek z żywnością i artykułami chemicznymi do oratorium. 
Termin: 16 – 25 sierpnia 2016 roku
Cena: 670zł i 255 euro 
 
Cena obejmuje: przejazd klimatyzowanym autokarem; pełne  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia; noclegi w pokojach 2 osobowych z łazienkami; pełne wyżywienie; wszelkie opłaty dotyczące przewodników, tłumaczy i wstępów do zwiedzanych miejsc. Potrzebny jest ważny paszport lub dowód osobisty.
 
Plan:
Noclegi w jednym miejscu w Medugorje. Uczestnictwo we wszystkich ważnych spotkaniach i nabożeństwach na miejscu. Wspólne wejście na Wzgórze objawień i Krizevac. Wyjazdy do okolicznych miejsc związanych z Medugorje. W drodze powrotnej nocleg w Ludbreg, gdzie znajduje się Sanktuarium Krwi Chrystusa z relikwiami cudu eucharystycznego. 
Wyjazdy:
 - nad morze do miejscowości Vepric (chorwackie Lourdes) i do miejscowości Makarska (kilkugodzinny pobyt nad morzem).
 - Dubrownik – zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem  i pobyt nad morzem.
 - Mostar, Blagaj, - zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem.
  - Wodospady Kravica – kąpiel w wodospadach, pobyt na plaży. 
Oprócz wymienionych wiele dodatkowych atrakcji.
Wszystkie wyjazdy w cenie całego pobytu.
Zapisy do końca kwietnia, wyjazd uzależniamy od zebrania grupy. 
Kontakt telefoniczny: Katarzyna Brzezińska  606735692
Ks. Proboszcz Adam Przewoźny - opieka duchowa
 
Termin: 16 – 19 czerwca 2016 roku
Cena: 470 zł przy 20 osobach i 430 zł przy 35 osobach. 
Kontakt do organizatora – Łukasz Grewling telefon 507898159
Plan:16.06. Wyjazd z Lusówka o 5 rano; przyjazd na miejsce ok 14:00; Obiad; po obiedzie zakwaterowanie i czas wolny; O 19:00 Biesiada Góralska z jedzeniem i kapelą. 
 
17.06. Śniadanie; wycieczka nad Morskie Oko z przewodnikiem, Obiad; czas wolny; przyjazd bryczkami; ognisko z kiełbaskami i biesiada śpiewana. Powrót ok. 22:00 i możliwość dalszej zabawy w pensjonacie. 
 
18.06. Śniadanie; zwiedzanie miasta Zakopanego; obiad; baseny geotermalne w Szaflarach; ognisko z kiełbaskami i potańcówka w pensjonacie. 
 
19.06 Śniadanie; Czas Liturgiczny(okazja uczestniczenia w Eucharystii); wyjazd do domu  
 
Zabawa „majówka” 29.04 w oratorium, koszt 170 zł od pary
 
 1. Dziękuję wszystkim za udział w Drodze Krzyżowej. Dziękuję harcerzom za oświetlanie Drogi Krzyżowej, dziękuję wszystkim, którzy nieśli krzyż, za robione zdjęcia, niesienie nagłośnienia i czytanie rozważań. Dziękuję pp. Katarzynie i Tomkowi Binczewskim za wykonanie i ofiarowanie krzyża. Dziękuję p. Liliannie za uszycie materiału do zakrycia krzyży.
 2. Dziękuję za posprzątanie kaplicy i za umyte okna. Dziękuję za przygotowanie palm i ich rozprowadzanie. Dziękuję p. Izabelli Hałas za kucyka, który dziś występuje w roli osiołka, na którym Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy w chwale Króla.
 3. Z Parafialnym Zespołem Caritas dziękuję wszystkim darczyńcom za przygotowanie Tytek św. Rity. Dziękujemy za ten gest miłosierdzia.
 4. Spowiedź jeszcze w poniedziałek od 18.00 do 18.30, w środę i w czwartek od 17.30 do 18.15, w piątek po zakończonej liturgii około 20.00 do 21.00, a w Sobotę Paschalną rano, pół godziny po Ciemnej Jutrzni. Spowiedź całodniowa jeszcze w Kiekrzu w poniedziałek i w Przeźmierowie we wtorek. 
 5. Eucharystie w tym tygodniu: Msza Święta w tygodniu codziennie o 18.30 z wyjątkiem wtorku. W sobotę o 20.00 i w niedzielę o 6.00, 10.00, 11.30.
 6. Biuro parafialne czynne w środę po Eucharystii. 
 7. Zapraszam do czytania prasy katolickiej – Przewodnika Katolickiego i małych książeczek o sakramencie pojednania, grzechu, sumieniu, spowiedzi w cenie 2 zł.
 8. Zbiórka dla ministrantów w czwartek o 18.00, piątek i sobotę o 9.00, a dla osób dorosłych posługujących danego dnia w  liturgii Triduum Paschalnego 20 minut przed rozpoczęciem.
 9. W sposób szczególny w Wielki Czwartek zapraszam dzieci I komunijne i kandydatów I roku przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania wraz z rodzicami.
 10. W sposób szczególny w Wielki Piątek zapraszam kandydatów II roku przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania wraz z rodzicami.
 11. W sposób szczególny w Sobotę Paschalną zapraszam młodzież, która otrzymała sakrament Bierzmowania w zeszłym roku i ich rodziców
 12. Dziękuję pp. Monice i Patrykowi Mordel za udostępnienie Proboszczowi samochodu.
 13. Dziękuję 137 rodzinom za złożoną daninę diecezjalną. Dziękuję także za ofiary składane na dekorację i kwiaty do kaplicy na Święta Wielkanocne. Dziękuję za 1% podatku  przekazywany na potrzeby naszej parafii.
 14. W najbliższym czasie jesteśmy zmuszeni przystopować prace budowlane z powodu braku funduszy. Starczy nam jeszcze na przykrycie całości więźbą dachową i papą. Zostały tez poczynione kroki by zamknąć budowę oknami i drzwiami. Jeśli ktokolwiek w jakikolwiek sposób chciałby wesprzeć naszą Wspólnotę Parafialną (pracą, wsparciem finansowym) proszę o kontakt z Proboszczem. Jest też możliwość pokrycia przyłącza energetycznego do Enei w wysokości 3200 zł. czy za chwilę przyłącze gazowe wysokości prawie 9000 zł.
 15. Już dziś zapraszam w czwartek 9 kwietnia na Mszę Świętą z modlitwą uwielbienia i uzdrowienia.
 16. Od Wielkiego Piątku Nowenna do Bożego Miłosierdzia: w Wielki Piątek i Wielką Sobotę o 1500, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny przed każdą Eucharystią o 1000 i 1130, a w pozostałe dni pół godziny przed Eucharystią.
 17. Zapraszam do wzięcia udziału w Międzynarodowym Wielbieniu, które odbędzie się 23 maja w Buku. Jest to szansa, by doświadczyć osobiście Obecności Boga. Wszelkie informacje można znaleźć na www.tobiezaufalempanie.pl. Warto! Nie zwlekaj!
 18. Otrzymaliśmy krzesła z zajazdu Kaczor z Piotrowa. Polećmy ich w modlitwie.
  Nie jest łatwo być proboszczem budującej się parafii, ale cieszę się że jestem z Wami
 1. Dziękuję wszystkim za udział i pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji szkolnych parafialnych. Dziękuję za obecność na rekolekcjach (4% całej społeczności parafialnej), za poczęstunki dla prowadzących, za modlitwę w intencji rekolekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły i dyrekcji za pomoc i zaangażowanie. Jako kontynuację i owoc rekolekcji 9 kwietnia odbędzie się Eucharystia z modlitwą uzdrowienia i uwolnienia. Zapraszam już dziś. Proszę też o błogosławienie swoich dzieci (znakiem krzyża na ich czołach) a także o umożliwienie dzieciom uczestniczenie w Eucharystii.
 2. Spowiedź Wielkopostna w czwartek 26 marca w godzinach od 1630 do 1800 i od 1900 do 2000.
  - Objazd chorych z Sakramentami przed Świętami Wielkanocnymi w piątek 27.03 od 800.
  - Eucharystie w tym tygodniu: Msza Święta w tygodniu codziennie o 1830z wyjątkiem wtorku. W sobotę o 1630 i w niedzielę 830, 1000, 1130 i o 1535.
 3. Nabożeństwa w tym tygodniu
  - Poniedziałek Różaniec o 1800.
  - Środa Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 1800.
  - Czwartek Nabożeństwo do Św. Rity o 1800.
  - Piątek Droga Krzyżowa tylko o 1930 ulicami Lusówka,
  - Sobota – Koronka do Bożego Miłosierdzia o 1615.
  - Niedziela – Godzinki ku czci NMP o 815 i Nabożeństwo Gorzkich Żali o 1500.
 4. Biuro parafialne czynne w środę  po Eucharystii. 
 5. W dniu 25 marca zapraszam na wieczorna Eucharystię osoby które chcą podjąć się duchowej adopcji za dzieci poczęte a których życie jest zagrożone.
 6. W poniedziałek 23.03 w naszej parafii Maraton Biblijny
  Dla dzieci od 810 do 1230, a dla dorosłych i młodzieży od 1730 do 1830. Przydzielone fragmenty i godziny z minutami będzie można pobrać dzisiaj (21/22.03) po Mszach Świętych.
 7. Zapisy do bierzmowania klas I Gimnazjum po Mszy w niedzielę (22.03) po 1000. Zainteresowany przychodzi wraz z jednym rodzicem. Proszę mieć przygotowane akty chrztu z parafii, gdzie dziecko było chrzczone lub donieść do końca kwietnia. 
 8. Dziękuję 106 rodzinom (1/6 rodzin naszej parafii) za złożoną daninę diecezjalną.  Dziękuję także za ofiary składane na dekorację i kwiaty do kaplicy na Święta Wielkanocne.
 9. Msza Święta w IV czwartek (26.03) w intencji osób poszukujących swojej drogi życia i wszystkich żyjących samotnie (singli, wdowy i wdowców)
 10. Do przyszłej Niedzieli (29.03) przynosimy karty  naszej Parafialnej Księgi Pisma Świętego. 
 11. Zapraszam do czytania prasy katolickiej – Przewodnika Katolickiego i małych książeczek o sakramencie pojednania, grzechu, sumieniu, spowiedzi w cenie 2 zł.
 12. Droga krzyżowa ulicami naszej parafii w Lusówku 27.03 o godz. 1930. 
 13. W sobotę 21.03 dzieci pierwszokomunijne przystąpiły do I Spowiedzi w swoim życiu. Prośmy by postanowienie poprawy przez nich podjęte pomagało im stawać się lepszymi .
 14. Bardzo prosimy jeszcze do jutra o przynoszenie tytki św. Rity. Serdecznie dziękujemy za ten dar życzliwości i miłosierdzia.
 15. Zapraszamy do uczestnictwa w Misterium Męki Pańskiej na Cytadeli w Poznaniu.
 16. W przyszłą niedziele przy budowanym Domu Parafialnym o 1115 rozpoczniemy uroczysty pochód za Jezusem, a przed każdą Eucharystią możliwość zaopatrzenia się w palmy.
 17. Zbiórka dla ministrantów w sobotę (28.03) o 1500 , a dla osób pragnących zaangażować się w liturgie Triduum Paschalnego w poniedziałek (23.03) o 1900 w kaplicy.
 

Skorzystajmy z sakramentu pokuty i pojednania - w naszej parafii. To naprawdę ważne, abyśmy z czystym sercem czekali na przyjście Zmartwychwstałego.

Dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznych rekolekcjach parafialnych. Mam nadzieję, że był to dla nas pięknie przeżyty czas...

...
 1. Rekolekcje parafialne do 18 marca. Proszę o zaplanowanie tego czasu.
 2. Rekolekcje szkolne 16 – 18 marca dzieci spotkają się z księdzem rekolekcjonistą w kaplicy, a później w szkole będą miały spotkania z siostrami szarytkami, poznają czym jest życie zakonne i zobaczą film fabularny o św. Ricie. Plan rekolekcji dzieci otrzymały w szkole.
 3. Spowiedź parafialna w ramach rekolekcji od 1800 do 1830  i po Mszy świętej rekolekcyjnej. Spowiedź Wielkopostna w czwartek 26 marca w godzinach od 1630 do 1800 i od 1900 do 2000. Serdecznie zapraszam.
 4. Eucharystie w tym tygodniu
  Msza Święta w tygodniu codziennie o 1830. W sobotę o 1630 i w niedzielę 830, 1000, 1130 i o 1535.
 5. Nabożeństwa w tym tygodniu
  Czwartek Nabożeństwo do Św. Rity o 1800.
  Piątek Droga Krzyżowa tylko o 1800, a od 1730, Adoracja Najświętszego Sakramentu
  Sobota – Koronka do Bożego Miłosierdzia o 1615.
  Niedziela –  Godzinki ku czci NMP o 815
  Nabożeństwo Gorzkich Żali o 1500
 6. Biuro parafialne czynne wyjątkowo w piątek po Eucharystii. 
 7. W poniedziałek 23.03 w naszej parafii Maraton Biblijny. Dla dzieci od 810 do 1230, a dla dorosłych i młodzieży od 1730 do 1830. Przydzielone fragmenty i godziny z minutami będzie można pobrać w niedzielę 22.03 po Mszach Świętych.
 8. Zapisy do bierzmowania klas I Gimnazjum po Mszach wieczornych w piątek 20.03 i po mszy w niedzielę (22.03) po 1000. Zainteresowany przychodzi wraz z jednym rodzicem. Proszę mieć przygotowane akty chrztu z parafii, gdzie dziecko było chrzczone lub donieść do końca kwietnia. Nie dotyczy to dzieci ochrzczonych w Lusowie.
 9. Dziękuję za złożone ofiary w czasie składki budowlanej. Wyniosła 2666 zł. Dziękuję 70 rodzinom za złożoną daninę diecezjalną. Dziękuje wszystkim za ofiarność.
 10. Msza Święta w III czwartek (19.03) w intencji Mężczyzn
 11. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w „Kiermaszu ciuszków”. Pozostałą odzież przekażemy do Domu Dziecka w Szamotułach.
 12. Każda rodzina ma szansę wziąć udział w stworzeniu naszej Parafialnej Księgi Pisma Świętego, do czego serdecznie zachęcam.
 13. Zapraszam do czytania prasy katolickiej – Przewodnika Katolickiego 
 14. Dziękuję p. Patrykowi za wspólną prace przy odwadnianiu naszej kaplicy.
 15. Droga krzyżowa ulicami naszej parafii w Lusówku 27.03 o godz. 1930. Sprawy organizacyjne za tydzień.
 16. Spowiedź dla dzieci, które w tym roku pójdą do I Komunii Świętej w sobotę 21.03 o godzinie 1000 dla klasy 3b, a o 1045 dla klasy 3a.
 17. Poświęcenie rowerów, kijków, wędek, rolek i piłek - wszelkich atrybutów sportowych i hobbistycznych z okazji rozpoczęcia wiosny w sobotę 21.03 o 1630.
 18. Bardzo prosimy do przyszłej niedzieli 22.03 o przynoszenie tytki św. Rity. Serdecznie dziękujemy za ten dar życzliwości i miłosierdzia.
 19. Osoby które jada do Górki Klasztornej na Misterium 21.03 bardzo proszę by czekały o 950 przy krzyżu na ul. Dopiewskiej.
 1. Wszystkim kobietom życzymy tego co piękne i dobre z okazji ich święta.
 2. Rekolekcje parafialne od 14 do 18 marca. Proszę o zaplanowanie tego czasu.
  Plan rekolekcji parafialnych
  Nauki rekolekcyjne wprowadzające na Eucharystii w sobotę o 1630; w niedzielę o 830; 1000; 1130.
  Spotkanie dla młodzieży i kandydatów do bierzmowania w sobotę (14.03) po wieczornej Mszy Świętej.
  Spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych i bierzmowanych w niedziele (15.03) po Eucharystii o 1130.

  Plan rekolekcji od poniedziałku do środy 16 – 18.03.2015
  1800 Możliwość Spowiedzi świętej
  1830 Msza z Nauką rekolekcyjną
  Po Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu
  Poniedziałek:  Adoracja z modlitwą Doświadczenia Miłości Boga i z modlitwą Uwolnienia
  Wtorek:  Adoracja z modlitwą wyboru Jezusa jako swego Zbawiciela
  Środa:   Adoracja z modlitwą o Ducha Świętego z prośbą o Jego łaski, Dary i Charyzmaty.
  Zakończenie rekolekcji w środę.
   
 3. Rekolekcje szkolne 16 – 18 marca. Plan rekolekcji w szkole dzieci otrzymają od wychowawców.
 4. Spowiedź parafialna w ramach rekolekcji od 1800 do 1830  i po Mszy świętej rekolekcyjnej.
  Spowiedź Wielkopostna w czwartek 26 marca w godzinach od 1630 do 1800 i od 1900 do 2000.
  W odpowiedzi na prośbę Ojca Świętego Franciszka Archidiecezja organizuje w Poznaniu inicjatywę „24 godziny dla Pana”. Polegać ona będzie na możliwości skorzystania z Sakramentu Pokuty przez całą dobę od piątku 13.03 g. 1600 do 14.03 do g. 1600. Miejscem spowiedzi będzie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu na os. Jana III Sobieskiego 116.
 5. Eucharystie w tym tygodniu 
  Msza Święta w tygodniu o 1830. W sobotę o 1630 i w niedzielę 830, 1000, 1130 i dodatkowo o 1535. Eucharystię w poniedziałek i środę poprowadzi ks. Ignacy z powodu pobytu ks. Proboszcza w szpitalu. Proszę o modlitwę w intencji Proboszcza.
 6. Nabożeństwa w tym tygodniu
  Poniedziałek – Różaniec o 1800.
  Środa – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 1800.
  Czwartek Nabożeństwo do Św. Rity o 1800.
  Piątek Droga Krzyżowa tylko o 1800.
  Sobota – Koronka do Bożego Miłosierdzia o 1615.
  Niedziela – Nabożeństwo Gorzkich Żali o 1500
 7. Biuro parafialne czynne wyjątkowo w piątek po Eucharystii. 
 8. Zapisy do bierzmowania klas I Gimnazjum po Mszach wieczornych w piątek 13.03; 20.03; i po mszy w sobotę 21.03; i po mszy w niedzielę (24.03) po 1000. Zainteresowany przychodzi wraz z jednym rodzicem. Proszę mieć przygotowane akty chrztu z parafii, gdzie dziecko było chrzczone. Nie dotyczy to dzieci ochrzczonych w Lusowie.
 9. Zapraszam młodzież przygotowującą się do bierzmowania w piątek (27.03) na Drogę Krzyżową. 
 10. Dziękuję za złożone ofiary w czasie składki budowlanej. 
 11. Msza Święta w II czwartek miesiąca przez wstawiennictwo Naszej Patronki w intencji dzieci, a w III czwartek (19.03) w intencji Mężczyzn
 12. Organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej w sobotę 21.03; koszt przejazdu ok.25 zł. A w sobotę 28.03 zapraszam do uczestnictwa w Misterium Męki Pańskiej na Cytadeli w Poznaniu – kto chciałby jechać, a nie ma transportu proszę o kontakt z proboszczem.
 13.  „Kiermasz ciuszków” 14.03 w sali wiejskiej od 1000 do 1500, odzież można jeszcze przynosić do oznaczonych kartonów w szkole i przedszkolu.
 14. Każda rodzina ma szansę wziąć udział w stworzeniu naszej Parafialnej Księgi Pisma Świętego. Chętne osoby przepisują zadany fragment z Ewangelii wg. św. Mateusza, a dzieci mogą wykonać do tego fragmentu ilustracje. Niech będzie to świadectwo naszej Wspólnoty -  by wierzyć w Ewangelię, którą najpierw poznajemy. 
 15. Zapraszam do czytania prasy katolickiej – Przewodnika Katolickiego i Małego Przewodnika dla dzieci.  
 16. Dziś w niedzielę po Eucharystii o 1130 błogosławieństwo dzieci, które jeszcze nie były u Komunii Świętej, a także błogosławieństwo dzieci, które obchodzą w lutym i  marcu urodziny. 
 17. Po dzisiejszej Eucharystii i za tydzień proszę o zgłaszanie się tych Mężczyzn, którzy już zapisali się do Żywego Różańca i tych, którzy chcą odmówić tylko 10 różańca (3,5 minuty w ciągu dnia), a mieć taki udział w łaskach Matki Bożej, jakby odmawiali wszystkie 20 tajemnic.  
 18. Zapraszam  mężczyzn, którzy chcieli by w sobotę (14.03) pomóc przy stworzeniu odwodnienia przy kaplicy. Rozpoczniemy o 900 do 1200. Proszę tez o wcześniejszy  kontakt telefoniczny. Zapraszam. 
 19. Zachęcam do włączenia sobie w telefonie aplikacji Modlitwa w drodze, by w czasie drogi do pracy móc usłyszeć Ewangelię na dany dzień i rozważanie oo. Jezuitów na ten temat, a także poprowadzone modlitwy.
  Jeśli mówisz, że jesteś zabiegany i nie masz czasu na czytanie Pisma Świętego - to jest to rozwiązanie dla Ciebie. Można też wykorzystać aplikację Lectio Divina czy Pismo Święte autora Przemysława Bieruta na podstawie Biblii Tysiąclecia. Aplikacje są darmowe.
 20. Samochód ks. Adama sprzedany w listopadzie na poczet potrzeb budowy kaplicy ( z możliwością korzystania do końca  ferii) został przekazany nowemu właścicielowi. Na razie będę korzystał z życzliwości przyjaciół, którzy będą użyczali mi samochód.

29.marca, w sobotę grupa młodzieży  przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania z Lusówka i Lusowa przeżyła swój dzień skupienia. Pomiędzy godzinami  10:00 a 19:40 Duch Święty działał szczególnie intensywnie w sercach Tych Młodych Ludzi. Jestem przekonany, że czas ten  zaowocuje w Ich życiu…
Bogu Chwała! Amen. 

zobacz zdjęcia>>>

 1. Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.30. 
 2. Parafialna Droga Krzyżowa ulicami Lusówka od krzyża przy ulicy Zespołowej i Dopiewskiej w piątek 4 kwietnia o godz. 20:00. Zapraszamy ze zniczami i świecami.
 3. W minionym tygodniu dzieci ze szkoły podstawowej w Lusówku przeżywały swoje rekolekcje wielkopostne. Serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły, nauczycielom i katechetom za zaangażowanie w dobre przeżycie przez dzieci tego czasu.
 4. W Wielkim Poście zachęcamy do podejmowania różnych form pokuty („Woreczek ryżu”). W tym tygodniu proponujemy jeszcze jedną akcję Caritas pod hasłem „Tytka charytatywna”. Co to „tytka” wszyscy wiedzą. Można taką pustą tytkę otrzymać po Mszy św. i oddać za tydzień wypełnioną produktami żywnościowymi o długiej trwałości lub środkami czystości. Zebrane w ten sposób produkty trafią do osób znajdujących się w potrzebie. Organizujemy także kiermasz.
26.marca 2014, podczas wieczornej Eucharystii  grupa 19 osób z Naszej Parafii podjęła się Duchowej Adopcji  Dziecka Poczętego. Bardzo cieszymy się Ich odwagą i poświęceniem. Przed Nimi  dziewięć miesięcy codziennej modlitwy  za dziecko jeszcze nienarodzone, jedna dziesiątka Różańca Świętego oraz  indywidualne postanowienie, ofiara czy wyrzeczenie. 
Niech Nasza Patronka, św. Rita- opiekunka rodzin, wspomożycielka w sytuacjach, które, według ludzkiej myśli wydają się trudne, niemożliwe… a nawet beznadziejne – wspiera Was w postanowieniach Duchowej Adopcji. Szczęść Boże!
 

Zakończyliśmy właśnie trzydniowe rekolekcje wielkopostne w naszych szkołach. „Wierzę w Syna Bożego” - ksiądz Gniewko Kujawa z Rawicza wraz z siostrą Agnes i grupą młodych ludzi pokazywali nam, czym jest prawdziwa, pełna radości wiara w Jezusa Chrystusa. Podczas rekolekcji  spotkaliśmy wielu ciekawych chrześcijan…To był naprawdę dobry, Boży Czas!

 

25.marca, we wtorek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeżywana jest jako Dzień Świętości Życia. Tego dnia można podjąć Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli dziewięciomiesięczną modlitwę dziesiątką różańca w intencji dziecka, którego życie jest zagrożone.
Tych, którzy chcieliby podjąć duchową adopcję zapraszamy na Mszę św. we wtorek do Lusowa lub w środę w Lusówku.

CZYM JEST DUCHOWA ADOPCJA? 

 1. Droga Krzyżowa w piątek o 17.30, Msza św. niedzielna o godz. 10.30.
 2. Od poniedziałku do środy dzieci ze szkoły podstawowej w Lusówku i Lusowie będą przeżywały swoje rekolekcje wielkopostne. Głosić je będzie ks. wikariusz Gniewomir Kujawa. Zajęcia będą w kościele w Lusowie i w szkołach. Program został przekazany dzieciom przez katechetów.  
 3. Na naszej stronie internetowej jest też możliwość odsłuchania rekolekcji, które w minionym tygodniu prowadził dla nas ks. Adam Adamski.
 4. W Wielkim Poście zachęcamy do podejmowania różnych form pokuty („Woreczek ryżu”, wsparcie Caritas)

19.marca, podczas nowenny Wspólnota Żywego Różańca pafarii pw. św. Mikołaja w Mosinie ofiarowała nam krzyż procesyjny. Inicjatorem był p.Andrzej Tobys. Z serca dziękujemy.

Krzyż procesyjny dla parafii pw.św.Rity

 1. Rozpoczęliśmy REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które prowadzi dla nas ks. dr Adam Adamski. Dziś nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach św., a od poniedziałku do środy o godz. 9.00 i 19.00. Pół godziny przed poranną Mszą św. można przystąpić do spowiedzi św. ; wieczorem od godz. 18.15 będzie codziennie adoracja i okazja do spowiedzi św. Mottem rekolekcji są słowa bł. Jana Pawła II: „Czyż święci nie są po to, ażeby zawstydzać?”.
 2. Dzisiejsza niedziela Wielkiego Postu jest przeżywana jako Dzień modlitwy i solidarności misjonarzami. W całej Polsce są zbierane do puszek ofiary na pomoc misjonarkom i misjonarzom. 
 3. Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.30. 
 4. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 10:30 w łączności z Mszą Świętą. 

Abp Stanisław Gądecki został wybrany nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Jego kadencja potrwa 5 lat - poinformował rzecznik KEP.

czytaj więcej>>>

 1. W niedziele Eucharystia będzie o godzinie 10:30. 
 2. W każdy piątek Droga Krzyżowa o godzinie 17:30, a po niej Eucharystia o godzinie 18:00.
 3. Zapraszamy do podjęcia choćby jednego dnia postu (jakiegokolwiek postanowienia) w intencji parafii św. Rity. Będzie możliwość zapisywania się na konkretny dzień u ks. Adama.
 4. Gorzkie Żale w Lusowie w niedzielę o godz. 14.00, a po ich zakończeniu Msza św. Kazania pasyjne wygłosi ks. Przemysław Tyblewski z Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Życie każdego człowieka naznaczone jest krzyżem. Stoi on na początku i na końcu naszego życia. Krzyż jest dla każdego najlepszym przewodnikiem w życiu. Krzyż jest głośnym wołaniem o powrót człowieka do BOGA. Tworzenie naszej parafii rozpoczęliśmy od poświęcenia krzyża na naszym placu, by przypominał nam o tym powrocie do Zbawiciela. Mamy ku temu czas sposobny — okres Wielkiego Postu, który ma nas przygotować na dobre i godne przeżycie świąt ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA, ale nie tylko...

Dziś - w Środę Popielcową —z pokorą pochylamy swoją głowę, którą kapłan posypuje popiołem mówiąc: „Pamiętaj człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz", albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Popiół jest znakiem przemijalności, końca czegoś, co wydawało się niezniszczalne... Ale to przemijanie ma sens... ma sens, jak pisał w Tryptyku Rzymskim zmarły Papież, bł. Jan Paweł II. Ten popiół tylko wtedy jest środkiem prowadzącym do BOGA, gdy opadnie nie tylko na nasze włosy, czy schylone czoło, ale gdy dotrze do naszej świadomości, gdy pobudzi nas do refleksji, gdy przybliży do Boga, gdy spowoduje odnowę chrześcijańskiego życia.

Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie - 17 czerwca
Published: 07-24-2018 Hits: 210
1. Od 1 lipca pierwsza Eucharystia niedzielna o 800. Od 18 czerwca wakacyjny porządek Mszy Świętych w tygodniu: poniedziałek o 745, we wtorek nie ma Eucharystii, a w środę, czwartek i piątek o 1830. 2. Spotkania w najbliższych dniach:     Spowiedź dla dzieci pół godziny przed Mszami wieczornymi i przed Mszą zakończeniową roku szkolnego i katechetycznego.     Spotkanie przed Obozem żeglarskim (6-10.08) w środę o 1915     Ministranci zapisujemy ...
Ogłoszenia duszpasterskie - 13 maj
Published: 05-15-2018 Hits: 839
Odprawiamy Eucharystie na działkach: w Sierosławiu o 1800, a w Otowie o 1900. Za tydzień TRIDUUM ODPUSTOWE. Na każdej Eucharystii w niedzielę, w poniedziałek i wtorek będzie można dostąpić odpustu zupełnego. Nabożeństwa majoweniedziela- Lusówko w Świątyni Parafialnej z Matką Bożą Fatimską o 1830; poniedziałek - Lusówko przy Kaplicy Matki Bożej Fatimskiej o 1800; wtorek – Lusówko ul. Otowska 1915; środa - Lusówko przy Kaplicy ...
Ogłoszenia duszpasterskie - 1 kwietnia
Published: 03-31-2018 Hits: 943
Eucharystie w tym tygodniu W Poniedziałek bez wieczornej eucharystii. W niedzielę nie ma Mszy o 8.30, a jest o 6.00 z procesją. Od wtorku plan zwykły. Od 5 maja wznawiamy odprawianie Eucharystii na działkach w Sierosławiu o 18.00, a w Otowie o 19.00.  Za tydzień w niedzielę Święto Miłosierdzia i dodatkowo o 15.00 eucharystia. Kto w tym dniu przystąpi do spowiedzi i przyjmie Komunię Świętą ma takie łaski jak po Chrzcie Świętym.  Od Wielkiego Piątku Nowenna Koronki do ...
Ogłoszenia duszpasterskie - 25 marzec
Published: 03-25-2018 Hits: 1483
Przed nami ostatni tydzień wielkiego Postu nazywany Wielkim Tygodniem Gorzkie Żale w niedzielę o 18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu przed wieczorną Eucharystią w poniedziałek i srodę od 17.30 do 18.25  Osoby, które chciałyby czytać w czasie Triduum Paschalnego, a także w czasie Świąt, proszę o kontakt z ks. Proboszczem po Eucharystii. Podziękowania - Firmie DECOBUD Panom Waldemarowi i Krzysztofowi Kubiak z Tarnowa Podgórnego za pomalowanie częściowe ...
Tam gdzie mieszka BÓG
Published: 03-25-2018 Hits: 254
TAM, GDZIE MIESZKA BÓG w kinach od 20 kwietnia   Pierwszy na świecie film kinowy z osobistym udziałem Papieża Franciszka! „Tam, gdzie mieszka Bóg” to oparta na historiach z Biblii, dedykowana dzieciom opowieść o nadziei, wierze i odwadze. Podnosząca na duchu, zachęcająca widzów w każdym wieku do poszukiwania Boga w otaczającym świecie, a do tego przepięknie sfilmowana w malowniczych plenerach Patagonii. „Jezus szuka cię i czeka na ciebie. ...
Kursy i rekolekcje dla ministrantów
Published: 03-25-2018 Hits: 251
1. PARADISO2017 DNI MŁODYCH W GOSTYNIU (MŁODZIEŻ W WIEKU 15-30 LAT); 26-30 czerwca; Święta Góra – Głogówko 1 63-800 Gostyń; Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu; informacje i zapisy na: www.paradiso2017.pl 2. WCZASOREKOLEKCJE DLA MINISTRANTÓW (SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM); 20 - 24 sierpnia; Zaborówiec, Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny św. Urszuli Ledóchowskiej; ul. Powstańców Wielkopolskich 24; koszt 350 zł 3. REKOLEKCJE DLA ...
Ogłoszenia duszpasterskie - 18 marca
Published: 03-17-2018 Hits: 677
Czas Wielkiego Postu dobiega końca. Zapraszam do Pojednania się z Bogiem, do pogodzenia się z ludźmi i skorzystania z ostatniego tchnienia tego wyjątkowego czasu. Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii w piątek 23.03  19.15  gromadzimy się na ul. Agawy/Azalii i pójdziemy w kierunku ul. Begonii, gdzie na placu na górce zakończymy naszą modlitwę. Bardzo proszę, by krzyż przy każdej stacji niosły osoby/przedstawiciele: 1.Ministranci (Liturgiczna Służba Ołtarza) i ...
Ogłoszenia duszpasterskie - 11 marca
Published: 03-10-2018 Hits: 509
Okres Wielkiego Postu. Zapraszam do indywidualnych, rodzinnych i wspólnotowych Nabożeństw Pokutnych i realizowania postanowień wielkopostnych. Droga Krzyżowa w piątek o 17.45 dla wszystkich (Droga Krzyżowa na Rozalinie 23.03 g. 19.15) Gorzkie Żale w niedzielę o 18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu przed wieczorną Eucharystią od 17.30 do 18.25 Rekolekcje dla dzieci od poniedziałku do środy. Rekolekcje głosi ks. Piotr Kowalewski. Program został przedstawiony rodzicom i ...
Ogłoszenia duszpasterskie - 4 marca
Published: 03-03-2018 Hits: 417
Okres Wielkiego Postu. Zapraszam do indywidualnych, rodzinnych i wspólnotowych Nabożeństw Pokutnych i realizowania postanowień wielkopostnych. Droga Krzyżowa w piątek o 17.45 dla wszystkich (Droga Krzyżowa na Rozalinie 23.03 g. 19.15) Gorzkie Żale w niedzielę o 18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu przed wieczorną Eucharystią od 17.30 do 18.25 Pamiętajmy o kobietach 8.03 z okazji ich święta. Życzymy tego co piękne i dobre. Spotkania w najbliższym czasie: - ...
Ogłoszenia duszpasterskie - 25 luty
Published: 02-25-2018 Hits: 399
Okres Wielkiego Postu. Zapraszam do indywidualnych, rodzinnych i wspólnotowych Nabożeństw Pokutnych i realizowania postanowień wielkopostnych. Droga Krzyżowa w piątek o 17.45 dla wszystkich Gorzkie Żale w niedzielę o 18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu przed wieczorną Eucharystią od 17.30 do 18.25 Biuro parafialne czynne w tygodniu w poniedziałek i środę po Eucharystii. Są jeszcze wolne intencje na miesiąc marzec i na następne miesiące.  Triduum ...
LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO NA WIELKI POST ROKU PAŃSKIEGO 2018
Published: 02-18-2018 Hits: 267
(Nawracajcie się!) Umiłowani w Chrystusie, Bracia i Siostry!    Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, słyszymy słowa Chrystusa: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15). Te słowa są pierwszą zapisaną w Ewangelii Markowej wypowiedzią Jezusa, rodzajem uwertury do Jego publicznej działalności. Są zapowiedzią głównej przyczyny głoszenia przez niego Dobrej Nowiny.   Powyższe słowa ...
Wielki Post 2018
Published: 02-18-2018 Hits: 424
Wielki Post 2018 WIELKI POST, KTÓRY WYSTARTOWAŁ, TO IDEALNY CZAS,  BY WYBRAĆ SIĘ NA „DUCHOWA SIŁOWNIĘ”.  POSTANOWIENIA WIELKOPOSTNE POMOGĄ „PRZYPAKOWAĆ” TWOJEJ WOLI   40 dni szansy dla Ciebie i dla mnie by odbudować relację z Jezusem   DROGA KRZYŻOWA – piątek 17.45 dla wszystkich DROGA KRZYŻOWA ulicami naszej parafii - Rozalin 23.03.2018 g. 19.15 GORZKIE ŻALE – niedziela 18.30 REKOLEKCJE ...
Ogłoszenia duszpasterskie - 18 luty
Published: 02-18-2018 Hits: 378
W środę rozpoczął się Wielki Post. Zapraszam do indywidualnych, rodzinnych i wspólnotowych nabożeństw Pokutnych: Droga Krzyżowa w piątek o 17.45 dla wszystkich Gorzkie Żale w niedzielę godzina 18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu przed wieczorną Eucharystią od 17.30 do 18.25 Postanowienia indywidualne na 40 dni Wielkiego Postu: POST MODLITWA JAŁMUŻNA. Związane są one ze sferami człowieka: cielesnością, materializmem i duchowością.  W tym tygodniu Biuro ...
Ogłoszenia duszpasterskie - 11 luty
Published: 02-10-2018 Hits: 527
W środę rozpoczyna się Wielki Post. Msze święte o godz. 10.00, 16.30, 18.00 i 20.00. Mszę Święte w POPIELEC: 10.00, 16.30, 18.30, 20.00. Zapraszamy. Nabożeństwa Pokutne: Droga Krzyżowa w piątek o 17.45 dla wszystkich Gorzkie Żale w niedzielę godzina 18.30  temat: Towarzyszenie Jezusowi w cierpieniu ze Świętymi według tajemnic bolesnych. Adoracja Najświętszego Sakramentu przed wieczorną Eucharystią od 17.30 do 18.25 Postanowienia indywidualne na 40 dni Wielkiego Postu: ...
Wskazania pasterskie na Wielki Post 2018
Published: 02-10-2018 Hits: 588
„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, ...
Ogłoszenia duszpasterskie - 4 luty
Published: 02-04-2018 Hits: 470
Eucharystie w tygodniu według normalnego planu: w poniedziałek, środę, czwartek i piątek o 18.30, a we wtorek o 7.00.   Adoracje Najświętszego Sakramentu przed wieczornymi Eucharystiami od 17.30. Gratuluję tym wszystkim którym z klas 4 udało się uzyskać obietnicę Pana Jezusa związane z 9 pierwszymi piątkami miesiąca. Zawiązanie drugiej róży rodziców modlących się za swoje dzieci w tę niedzielę 04.02 podczas Eucharystii o 11.30. Osoby, ...
Ogłoszenia duszpasterskie - 28 stycznia
Published: 01-30-2018 Hits: 492
Eucharystie w tygodniu według normalnego planu: w poniedziałek, środę, czwartek i piątek o 18.30, a we wtorek o 7.00.  Eucharystia 02.02 dodatkowo o 10.00. Błogosławieństwo błażejowe gardła świecami w piątek po wieczornej Eucharystii. Jeśli u kogoś nie było w tym roku błogosławieństwa Domu, a chciałby je otrzymać, to proszę o kontakt w tę lub w następną niedzielę z ks. Proboszczem lub kontakt telefoniczny.  TRIDUUM DUCHOWE I czwartek – Msza  Święta 18.30 i ...
Ogłoszenia duszpasterskie - 21 stycznia
Published: 01-20-2018 Hits: 600
Pamiętajmy dziś o naszych Babciach i Dziadkach. Eucharystie w czasie odwiedzin duszpasterskich: w poniedziałek i wtorek o 7.00, a w środę, czwartek i piątek o 8.30, w sobotę dodatkowo Eucharystia o 8.30.   W poniedziałek 22.01 o 18:30 Eucharystia ku czci Naszych świętych Patronów: Świętej Rity, św. Jana Pawła II i św. Charbela. Zapraszam by uczcić Święta Rite przynosząc Jej atrybut - różę. W aplikacji, na stronie parafialnej, w gablocie parafialnej ...
Ogłoszenia duszpasterskie - 14 stycznia
Published: 01-13-2018 Hits: 653
Eucharystie w czasie odwiedzin duszpasterskich: w poniedziałek i wtorek o 7.00, a w środę, czwartek i piątek o 8.30, w sobotę dodatkowo Eucharystia o 8.30.   W poniedziałek 22.01 Eucharystia o 18:30 ku czci Naszych świętych Patronów: Świętej Rity, św. Jana Pawła II i św. Charbela. Bardzo proszę, by na wieczorną Eucharystię przynieść różę. W aplikacji, na stronie parafialnej, w gablocie parafialnej dostępny jest plan kolędy. Pojawiają się tam również ...