Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności oraz na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl
Relikwie w Naszej Parafii
św.Adam Albert Chmielowski, św. Jan Paweł II, bł. Edmund Bojanowski
Wstępny projekt budowy
Naszego Domu Bożego
Budowa domu parafialnego
Październik 2015
TAJEMNICE RADOSNE 
Odmawia się w poniedziałki i soboty.
 
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi P.
2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.
 
TAJEMNICE ŚWIATŁA 
Odmawia się w czwartki. 
 
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie.
3. Głoszenie przez Pana Jezusa Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor.
5. Ustanowienie przez Pana Jezusa Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem
misterium paschalnego.
 
TAJEMNICE BOLESNE
Odmawia się we wtorki i piątki. 
 
1. Modlitwa i konanie Pana Jezusa w Ogrójcu.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię.
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
 
TAJEMNICE CHWALEBNE
Odmawia się w środy i w niedziele.
 
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Matki Bożej.
5. Ukoronowanie Matki Bożej w niebie.
 
Bardzo skuteczna modlitwa w sprawach trudnych i beznadziejnych
O potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana.
Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.
O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi)
Nie pozwól mi odejść od ciebie nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby on odrzucić twą prośbę i nie wysłuchać jej?
Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa.
O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica, Święta Rita.
O tak, za wierność, jaką Święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.
A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki Świętej Rity, aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona.
Amen.

Modlitwa dziękczynienia do św. Rity
Przychodzę dziś do ciebie, chwalebna i potężna święta Rito, z sercem głęboko wzruszonym i wdzięcznym.
W godzinie niebezpieczeństwa, w chwili kiedy moje szczęście i moich bliskich było zagrożone zwracałem się do ciebie błagając, ze smutnym sercem i z obawą. Błagałem ciebie, którą wszyscy zwą świętą od spraw beznadziejnych, adwokatką w wypadkach rozpaczliwych, ucieczką w ostatniej chwili! Moje zaufanie nie zostało zawiedzione.
Wracam do ciebie teraz już bez cierpienia w oczach, ale z radością i pogodą serca, aby ci okazać moją wdzięczność. Tę radość i ten pokój – tobie zawdzięczam, droga święta Rito, która wstawiłaś się w mej sprawie do Boga, mimo mej niegodności i za twoim pośrednictwem doznałem łaski, której pragnąłem.
Chciałbym lepiej wyrazić ci moją wdzięczność, która rozpiera moje serce, święta uzdrowicielko i pocieszycielko strapionych, ale wzruszenie, które daje mi szczęście z otrzymanej łaski po prostu paraliżuje moje wysiłki i mogę tylko szeptać: Dziękuję, święta Rito!
Dlatego, aby udowodnić w realny sposób moją wdzięczność, obiecuję ci rozpowszechniać z coraz większym zapałem cześć twego kultu i starać się, aby pokochali cię ci, którzy cię jeszcze nie znają, bo oni nie mieli szczęścia doświadczyć twej nieskończonej miłości.
Obiecuję ci pomagać, w miarę moich możliwości, w rozpowszechnianiu kultu na twą cześć i uczestniczyć jak najczęściej w uroczystościach odbywających się ku twojej czci, aby zasłużyć na pomoc niebieską i na twoją opiekę. Postanawiam od dnia dzisiejszego wykonywać z większą sumiennością i zapałem moje chrześcijańskie obowiązki.
Droga święta Rito, proszę przekaż Bogu te moje szczere postanowienia i podziękuj Mu w moim imieniu za doznaną łaskę. Proszę cię, nie opuszczaj mnie nigdy, miej mnie pod swoją świętą opieką, abym po doznaniu jej na tej ziemi mógł w przyszłości złączyć się z tobą w niebie, aby lepiej jeszcze wyrazić ci moją wdzięczność.
Amen.

Nowenna do świetej Rity
Na pierwszy dzień
 
Święta Rito, chcemy naśladować twe cnoty i otrzymać za twym pośrednictwem łaskę życia wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że cię od dzieciństwa obsypał swymi łaskami. O, jakże jesteśmy niepodobni do Ciebie, pełni próżności ziemskiej odpychamy wszystko, co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się pokuty.
O święta Rito, która tyle możesz przed Bogiem, wyproś nam nawrócenie i szczery żal za grzechy, byśmy cię odtąd naśladowali w cnocie pokory i pokuty, i zasłużyli sobie na nagrodę w niebie, przyobiecaną cichym i tym, którzy płaczą. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją)
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Na drugi dzień
 
Bóg wybrał cię, święta Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.
O, gdyby i dziś żony chciały naśladować twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw.
Błagamy cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz… Zdrowaś Mary­jo… Chwała Ojcu…
Na trzeci dzień
 
Jakże bolesna była dla ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu duszę zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.
Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki składałaś Jezusowi, że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.
O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Na czwarty dzień
 
0 święta Rito, jakże wielka była miłość twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylała, myśląc o męce twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano cię często? Kto wypowie twą miłość dla bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich objęta miłosierdziem serca twego?
My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskęłaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni byli z tobą tą odwieczną miłością, która cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Na piąty dzień
 
Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa natury ludzkiej, jak pycha, zmysłowość i takim wstrętem do tego złego byłaś przejęta, iż wytrwałaś w łasce na chrzcie świętym otrzymanej. Idąc za wolą rodziców, poślubiłaś męża. Zwolniona przez śmierć męża i dzieci od obowiązków żony i matki, błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjęta do klasztoru i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjęta zostałaś. Bóg uczynił zadość twoim pragnieniom i związałaś się na wieki z Jezusem ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
O szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas, będących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Na szósty dzień
 
Podziwem przejęci, rozważamy, o święta Rito, twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało twe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga.
Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z tobą szczęściem wiecznym w niebie. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz… Zdrowaś Mary­jo… Chwała Ojcu…
Na siódmy dzień
 
Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę. My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.
O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z tobą w wieczności. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Na ósmy dzień
 
Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykra tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego. Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?
Miej litość nad nami, o święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z tobą złączeni mogli wielbić Boga na wieki. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Na dziewiąty dzień
 
Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić cię także na ziemi. Toteż zaraz po twej śmierci zdziałał za twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do twego grobu, ogłaszając cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną „Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych” i „Świętą do spraw trudnych”.
O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami! Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz… Zdrowaś Mary­jo… Chwała Ojcu…

Litania do Św. Rity
 
       Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,
       Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
       Ojcze z Nieba, Boże,       zmiłuj się za nami,
       Synu, Odkupicielu świata, Boże,
       Duchu Święty, Boże,
       Święta Trójco, Jedyny Boże,
       Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami,
       Święty Józefie,
       Święty Augustynie,
       Święta Moniko,
       Święta Rito,
       Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
       Pocieszycielko zasmuconych,
       Obrono i ucieczko opuszczonych,
       Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
       Przykładzie łagodności i pokory,
       Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
       Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
       Ozdobo Zakonu augustiańskiego,
       Różo miłości,
       Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
       Oblubienico Jezusa cierpiącego,
       Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,
       Święta Rito, raną na czole ozdobiona,
       Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą,
       Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,
       Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,
       Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
       Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,
       Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, uproś nam św. Rito
       Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
       Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
       Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
       Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,
       Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
       Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
       Abyśmy twoje cnoty naśladowali,
       We wszystkich prośbach       wspomagaj nas św. Rito
       We wszystkich niebezpieczeństwach,
       We wszystkich potrzebach i uciskach,
       W każdym smutku i przeciwności,
       W krzyżu i cierpieniu,
       W godzinie śmierci,
       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
       K. Módl się za nami święta Rito.
       W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
       Módlmy się
       Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
 

św.RitaŚwięta Rita urodziła się w Roccaporena niedaleko Cascia we Włoszech. Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata (Margarita), nazywano ją jednak zdrobniale Ritą.

W wieku 12 lat, zgodnie z życzeniem rodziców poślubiła Paola Manciniego. Mimo iż prosiła rodziców by pozwolili jest wstąpić do zakonu, wydali ją za mąż za człowieka o trudnym i wybuchowym charakterze, mającego wielu wrogów. Przez lata Rita cierpliwie znosiła jego styl bycia. Z czasem małżonek złagodniał pod jej wpływem. Zginął jednak tragicznie zabity niedługo po swoim nawróceniu. Święta Rita z Cascia.

Małżonkowie mieli dwóch synów, którzy pod wpływem wydarzeń postanowili pomścić śmierć ojca. Kiedy nie udało jej się przekonać ich do zmiany planów zaczęła prosić Boga by ich powstrzymał. Zamiarów nie zrealizowali ponieważ zmarli niebawem z powodu zarazy jaka nawiedziła ich okolice. Zanim zabrała ich śmierć święta matka zdołała ich jeszcze skłonić do żalu za grzechy, w tym za niedopełnioną zbrodnię jakiej się chcieli dopuścić.

Po śmierci męża i synów Rita, mająca wówczas około 36 lat, zapragnęła zrealizować swoje marzenie o wstąpieniu do klasztoru. Konwent augustianek, do którego chciała być przyjęta nie przyjmował jednak wdów. Opowieść o tym jak w nocy Pan otworzył przed nią drzwi klauzury należy do najbardziej znanych opowieści o cudach związanych z jej życiem.

Wobec tak wielkiego znaku mniszki zdecydowały się ją przyjąć. W klasztorze św. Rita nie miała lekko. Należała do grona sióstr konwersem, a więc tych które wykonywały cięższe prace. Nigdy się jednak nie skarżyła.
Jako mniszka została obdarzona przez Pana Jezusa jeszcze jedną szczególną łaską. Z racji wielkiego nabożeństwa do męki Pańskiej, pewnego dnia podczas adoracji krzyża prosiła Pana o to by mogła choć symbolicznie uczestniczyć w Jego cierpieniach. Otrzymała cierń z korony, tkwił w jej czole przez resztę jej życia, powodując nieustanny ból. Cierń – inaczej jednak niż prezentuje się go na portretach świętej – pozostawał niewidoczny. Ślad rany można jednak zobaczyć na jej czole po dzień dzisiejszy.

Odeszła do Pana 22 maja 1457 roku. Natychmiast po śmierci zasłynęła wieloma cudami. Dlatego jej ciało umieszczono w szklanej trumnie w kościele w Cascia – cudownie zachowane po dzień dzisiejszy.

Źródło: http://swietarita.pl


Biografie św. Rity - linki

św. Rita z Cascia, zakonnica
Ryta z Cascii

Miejsca kultu - zagraniczne

Sanktuarium św. Rity w Cascia - (Włochy) - strona w jęz. włoskim
Sanktuarium św. Rity w Roccaporena - (Włochy) - strona w jęz. włoskim (grób Świętej, sanktuarium posiada sklep internetowy i sprzedaje w nim książki oraz dewocjonalia związane z kultem św. Rity)
Sanktuarium św. Rity z Cascia w Filadelfii - (USA) strona w jęz. angielskim

Miejsca kultu - polskie

Parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu
Parafia św. Jana Kantego w Jaworznie-Niedzieliskach - w świątyni znajduje się relikwiarz św. Rity
Parafia św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie - w świątyni znajduje się relikwiarz św. Rity
Parafia Augustianów pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej - w świątyni znajduje się relikwiarz św. Rity

Stowarzyszenia

Parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu
Parafia św. Jana Kantego w Jaworznie-Niedzieliskach - w świątyni znajduje się relikwiarz św. Rity

Rok 2013 
 • 25.sierpnia 2013 roku - zacząłem pełnić posługę wikariuszowską w Parafii  pw. św. Jadwigi Śląskiej  i św. Jakuba Apostoła w Lusowie z zadaniem budowy Kościoła i organizacji życia parafialnego w Lusówku
 • 2.października 2013 roku -  Metropolita Poznański, Abp. Stanisław Gądecki zatwierdził wezwanie Naszego Kościoła – Świętej Rity z Cascia 
 • 13.października 2013 roku -  w Sali Wiejskiej w Lusówku została odprawiona pierwsza Msza Święta
 • 31.października 2013 roku – został postawiony Krzyż w miejscu, w którym powstanie Nasz Dom Modlitwy
 • 17.listopada 2013 roku -  Metropolita Poznański Stanisław Gądecki dokonał uroczystego poświęcenia Krzyża i placu pod budowę Kościoła św. Rity z Cascia 
 • Na przełomie listopada i grudnia powstały pierwsze projekty budowy Kościoła i Domu Parafialnego Naszej Świątyni
Rok 2014
 • 1.stycznia 2014 roku , dekretem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego została powołana Parafia  św. Rity z Cascia w Lusówku. Dokumenty wydane  przez Jego Eminencję  określają również granice parafii: Lusówko wraz z przysiółkami Rozalin i Otowo, Sierosław, Pokrzywnica. Święto patronalne parafia obchodzić będzie 22.maja, a zatem w dniu, w którym kalendarz liturgiczny wspomina świętą Ritę. Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu odbywać się będzie w parafii każdego roku- 25 kwietnia.
 • W styczniu 2014 roku, do Naszej Parafii zostały (tymczasowo) przywiezione Relikwie Świętej Rity z Cascia.
 • 15. lutego 2014 roku grupa pielgrzymująca z Naszej Parafii do Ziemi Świętej przywiozła kamień węgielny pod budowę Kościoła.
 • W marcu nasza parafia otrzymała ławki bez oparć od parafii Narodzenia Pańskiego w Poznaniu, 26 ławek z parafii św. Krzyża w Kobylnicy. Z budującej się parafii św. Joanny Beretty Molla otrzymaliśmy zielony ornat. 
 • 19.marca, podczas nowenny Wspólnota Żywego Różańca pafarii pw. św. Mikołaja w Mosinie ofiarowała nam krzyż procesyjny.
 • 19.marca 2014 roku Ksiądz proboszcz Dariusz Madejczyk, działający w imieniu i na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. w Lusowie oraz Ksiądz  proboszcz Adam Przewoźny, działający w imieniu i na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rity w Lusówku – w obecności notariusza Kancelarii Notarialnej, mieszczącej się w Poznaniu, sporządzili umowę darowizny nieruchomości gruntowej w Lusówku, ul. Dopiewska; o obszarze 0.50.75 ha; oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 126/1 - na rzecz Parafii pw. św. Rity. 
  Wypisy aktu notarialnego zostały przekazane proboszczom parafii w Lusowie i w Lusówku.
 • Na przełomie kwietnia i maja przy Krzyżu podjęto prace związane z budową kaplicy. 
 • 27. kwietnia, do naszej Parafii pw. świętej Rity z Cascia  zostały uroczyście wprowadzone relikwie pierwszego stopnia Świętego Jana Pawła II.
 • 23. maja kaplica była w pełni przygotowana na przyjęcie wiernych…
 • Pierwsza Eucharystia w kaplicy, sprawowana przez bp. Zdzisława Fortuniaka – 24 maja. Tego dnia  odbył się Odpust Parafialny z okazji święta Naszej Patronki, św. Rity z Cascia.
 • 8.sierpnia z parafii św. Mikołaja w Mosinie otrzymaliśmy konfesjonał  oraz  krzesła kinowe.  Siostry Elżbietanki  z Osiecznej  ofiarowały nam wyposażenie kaplicy.  
 • 9.sierpnia  ruszyły prace porządkowe na terenie, na którym powstanie przykościelny parking. Wycinka 9 olbrzymich drzew…

Budowa Domu Bożego dla Naszej Wspólnoty obejmie:
I etap: Dom Parafialny
Dom Parafialny w kondygnacji zerowej będzie posiadał: Biuro Parafialne, Zakrystię Ministrancką, kuchnię i toalety oraz salę katechetyczną (o powierzchni ok.100m2), która do czasu wybudowania kościoła będzie pełnić funkcję kaplicy. 
Druga kondygnacja Domu Parafialnego to: salka parafialna, mieszkanie dla duszpasterzy i drugi poziom kaplicy. Przewidziano początkowo 80 miejsc parkingowych.
 
II etap: Kościół
Kościół będzie miał 400m2 (mniejszy od szkolnej sali gimnastycznej w Lusówku), całość ogrzewana podłogowo. Powstanie też kaplica dla małych dzieci- ciepła i dźwiękoszczelna oraz miejsce na przewijak i karmienie niemowlaków. Dwa pomieszczenia służyć będą jako  konfesjonały-rozmównice. Z wieży kościoła będzie możliwość oglądania panoramy okolicy.