Kapłaństwo

Kapłan to ktoś, kto opuścił wszystko i wszystkich – także samego siebie i własne plany – po to, aby pójść za Jezusem. To ten, dla którego najważniejsza jest wierność Chrystusowi i otrzymanemu powołaniu. To ktoś, kto może powtórzyć za świętym Pawłem: Dla mnie żyć to Chrystus (Flp 1,21), a najważniejszym zadaniem jest być świadkiem Ukrzyżowanego (por. 1 Kor 2,2).
Biorąc pod uwagę oczekiwania współczesnego człowieka w stosunku do kapłana, widzimy, że sprowadzają się one w istocie do jednego, wielkiego oczekiwania: pragnie on Chrystusa. O wszystko to czego potrzebuje w wymiarze ekonomicznym, społecznym i politycznym, może zwrócić się do innych. Kapłana prosi o Chrystusa!
Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych! Tylko kapłan święty może stać się w dzisiejszym, coraz bardziej zsekularyzowanym świecie przejrzystym świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii. Tylko w ten sposób kapłan może stawać się dla ludzi przewodnikiem i nauczycielem na drodze do świętości, a ludzie – zwłaszcza ludzie młodzi – na takiego przewodnika czekają. Kapłan może być przewodnikiem i nauczycielem o tyle, o ile stanie się autentycznym świadkiem (Jan Paweł II, Dar i Tajemnica).
Rekrutacja kandydatów do ASD odbywa się poprzez osobistą wizytę w Seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i indywidualną rozmowę z przełożonymi ASD. Prosimy, by kandydaci uprzednio ustalali termin rozmowy z jednym z przełożonych. Termin rozmowy należy ustalić poprzez rozmowę telefoniczną, przesłanie faksu lub wiadomości e-mail na adres: rektorasd@archpoznan.pl
Arcybiskupie Seminarium Duchowne wymaga aby każdy kandydat dostarczył następujące dokumenty:
  1. Podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do Seminarium (napisane własnoręcznie);
  2. Życiorys (napisany własnoręcznie);
  3. Metryka sakramentu Chrztu i Bierzmowania;
  4. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
  5. Świadectwo maturalne (odpis lub kopia); dyplom ukończenia katechizacji na poziomie szkoły średniej (jeśli nie ma oceny na świadectwie);
  6. Opinia Księdza Proboszcza;
  7. Opinia Katechety;
  8. Dwie fotografie (37x52mm, na jasnym tle);
  9. Świadectwo zdrowia.

Rekrutacja na Wydział Teologiczny odbywa się wyłącznie drogą internetową. Wszelkie stosowne informacje znaleźć można na stronie www.thfac.poznan.pl