Namaszczenie chorych

Odwiedziny chorych z Komunią Świętą
Pierwszy piątek miesiąca od 8.00 – X, XI, XII, 18.XII, II, III, 18.III, V, VI, VII,
Sakrament Namaszczenia Chorych w kaplicy w każdy poniedziałek miesiąca (zgłaszamy pragnienie otrzymania tego sakramentu przed Eucharystią)
Każdy chory może też otrzymywać Komunię Świętą co niedzielę w swoim domu przez posługę szafarza nadzwyczajnego.

W I czwartek miesiąca możliwość poświęcenia soli, wody i oleju egzorcyzmowanego.

 W sytuacji wyjątkowej proszę dzwonić od razu nie czekając – nie pozwól by koś przeszedł przez bramę śmierci bez tego sakramentu.

Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby, wypadku lub starości. Stosowny czas na przyjęcie tego sakramentu zachodzi również- a może przede wszystkim wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa utraty życia doczesnego.  Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie. Nie jest to więc sakrament, o którym mylnie sądzi się, że można przyjąć go tylko raz w życiu.

Wartość tego sakramentu, zarówno dla chorego jak i całej wspólnoty Kościoła jest ogromna. Poprzez zjednoczenie z męką Chrystusa daje on:

  • umocnienie, pokój i odwagę, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia związane z chorobą lub starością
  • przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;
  • powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu;
  • przygotowanie na przejście do życia wiecznego.
Sakramenty w domu chorego – jak się przygotować?
Na czas udzielania sakramentu chorych: spowiedzi, Komunii św. i namaszczenia olejami św. w mieszkaniu chorego koniecznie należy przygotować:
  • stół lub ławę nakrywamy białym obrusem;
  • ustawiamy na nim krzyż, jedną lub dwie świeczki;
  • naczynie z wodą świeconą i kropidło;
  • szklankę letniej (wody jeśli chory ma problemy z przełykaniem);
  • watę i spodek.

W czasie spowiedzi chorego opuszczamy pokój, w którym  znajduje się wraz z kapłanem, natomiast w czasie udzielania kolejnych sakramentów (namaszczenie, Komunia) uczestniczymy w tych obrzędach towarzysząc choremu swoją modlitwą.