Pokuta i pojednanie

Sakrament pokuty i pojednania jest to sakrament ustanowiony przez Chrystusa w Kościele, w którym mocą Ducha Świętego, grzechy po chrzcie św. popełnione, szczerze objęte żalem i wyznane spowiednikowi ze szczerą wolą poprawy, zostają przez Boga odpuszczone mocą rozgrzeszenia kapłańskiego. Grzesznik przystępujący do spowiedzi pod wpływem Ducha Świętego, powinien na pierwszym miejscu nawrócić się do Boga całym swoim sercem. To wewnętrzne nawrócenie, które obejmuje żal za grzechy i postanowienie poprawy, wyraża się poprzez wyznanie wszystkich grzechów Kościołowi, zadośćuczynienie i przemianę dotychczasowego życia. Pan Bóg zaś udziela odpuszczenia grzechów za pośrednictwem Kościoła, który działa przez posługę kapłana.

„Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”
(J 20,22-23)