Chrzest i przygotowanie do Chrztu Świętego 2020

Przygotowanie odbywa się w ostatni piątek miesiąca. W spotkaniu uczestniczą rodzice i chrzestni. Osoby, które chcą być chrzestnymi dzieci, uczestniczą w przygotowaniu do Chrztu w naszej lub swojej parafii.
Osoby, które chciałyby otrzymać zaświadczenie, że chcą być chrzestnymi poza naszą parafią, otrzymują je po naukach chrzcielnych w naszej parafii lub po przyniesieniu zaświadczenia o uczestniczeniu w naukach z innej parafii.
Rodzic i rodzic chrzestny, jeśli jest taka potrzeba, powinien uczestniczyć w naukach do Chrztu przynajmniej raz na dwa lata. Zgoda na Chrzest w innej parafii jest wydawana po odbyciu nauk w naszej parafii.
Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych wydawane jest po ukończeniu przez nich nauk przed Chrztem i jeśli spełniają wymagania prawne (testimonium moralności – dana osoba może zostać chrzestnym, gdy: przyjęła sakramenty wtajemniczenia /chrzest, bierzmowanie, Pierwsza Komunia i spowiedź/ oraz prowadzi życie wiary – uczęszcza na Eucharystię i przyjmuje do swego serca Pana Jezusa w Komunii Świętej, jest znana ks.
Proboszczowi z kościoła, prowadzi życie poprawne moralnie).
Zachęcam, by odbyć nauki chrzcielne jeszcze przed narodzeniem dziecka.
Jeśli rodzice mają problem ze zorganizowaniem opieki nad dzieckiem na czas spotkania przed Chrztem, jest możliwość, by drugi rodzic, ze względu na dobro dziecka, mógł uczestniczyć w spotkaniu w następnym miesiącu.

Termin można ustalić wcześniej.
Wszelką dokumentację należy dostarczyć najpóźniej dwa tygodnie przed chrztem.
Na spotkanie przynosimy:
Kartę chrztu (do pobrania na stronie internetowej parafii); Potwierdzenie zawarcia ślubu kościelnego; Akt urodzenia dziecka.
Testimonium rodziców chrzestnych można dostarczyć 10 minut przed Eucharystią po której odbywa się chrzest. Rodzice którzy nie zawarli sakramentalnego małżeństwa podpisują wraz z rodzicami chrzestnymi, deklarację o wychowaniu dziecka w wierze katolickiej.

Terminy Chrztu w naszej wspólnocie parafialnej
I niedziela miesiąca
III sobota miesiąca

Chrzty odbywają się w kaplicy po Eucharystii.

Przygotowania do chrztu (odbywają się w oratorium)
w ostatni piątek miesiąca o 1930.
W czasie odwiedzin duszpasterskich nie ma przygotowania do chrztu