Zapisy do I Komunii Świętej

 

Drodzy Rodzice,
Chcielibyście, aby Wasze Dziecko mogło już w pełni uczestniczyć we Mszy świętej, aby mogło przyjąć Pana Jezusa do swego serca. W takim razie zapraszam Was na zapisy we wrześniu (w terminie uzgodnionym z księdzem proboszczem). Potrzebny będzie akt chrztu Dziecka, które ma przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, a jeśli mieszkacie poza parafią pw. Świętej Rity w Lusówku, również zgoda proboszcza miejsca.

Do świadomego przyjęcia pierwszych sakramentów Wasze Dziecko przygotowuje się głównie w Waszej rodzinie, a wszyscy wokół – wspólnota parafialna, katecheci w szkole, mają Wam w tym jedynie dopomóc. Zapraszam Was i Wasze Dziecko do uczestniczenia co niedzielę we Mszy świętej, która jest „źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego”. Dlatego wprowadzenie Waszego Dziecka w tę tajemnicę wiary jest w jakiś sposób dziełem Waszego życia. Aby Dziecko mogło przeżyć Mszę świętą jako ofiarę miłości Pana Jezusa do nas oraz odkryć misterium (tajemnicę) poszczególnych znaków i gestów, a tym samym „poczuć” ducha liturgii, musi mieć okazję w niej uczestniczyć jak najczęściej – co niedzielę. Może potwierdzić swoją obecność na niej np. naklejkami, które otrzyma po zakończonej mszy, a które są związane z tematyką Liturgii Słowa (czytań). Dzieci chętnie zbierają takie pamiątki, które pomagają zapamiętać Dobrą Nowinę.

Nasze życie, nasza wiara i nasze deklaracje powinny być spójne. Dlatego jeśli pragniecie, aby Wasze Dziecko przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej, także jego starsze rodzeństwo powinno uczestniczyć w życiu i edukacji religijnej. To znaczy powinno uczestniczyć w katechezie szkolnej, a jeśli do tej pory tak nie było, powinno ją uzupełnić i kontynuować. Jeśli chcecie, by Wasze Dziecko poszło do Komunii w innej parafii, a jednocześnie rodzina nie jest znana we wspólnocie parafialnej z liturgii niedzielnej, czy też starsze dzieci nie uczestniczą w katechezie szkolnej, całe przygotowanie odbywa się w parafii zamieszkania, a dopiero sam sakrament Komunii we wskazanej przez was parafii.

Kiedy Wasze Dziecko ma przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, powinno przede wszystkim wiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy Chlebem Eucharystycznym a zwykłym. Mam nadzieję, że przez uczestniczenie w coniedzielnej Eucharystii oraz w spotkaniach niedzielnych dla przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, Wasze Dziecko uzyska zdolność, by w pełni uczestniczyć w Sakramencie Eucharystii. Jako proboszcz, będę cieszył się ze współpracy z Wami jako Rodzicami, bo razem osiągniemy cel zawarty w słowach Pana Jezusa – „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”.

Postarajcie się, aby Wasze Dziecko modliło się codzienną poranną i wieczorną modlitwą. Nauczcie Je podstawowych modlitw, módlcie się z Nim i pozwólcie mówić swoimi słowami do Boga jako Ojca o najważniejszych dla Was sprawach.

Wasze Dziecko, jako uczeń klasy 3, uczestniczący w katechezie szkolnej, powinno umieć i rozumieć podstawowe modlitwy, znać Mały katechizm (jeśli ma problemy z nauką na pamięć, postarajcie się nauczyć Je tak, by umiało mówić te modlitwy razem z innymi na głos). Powinno znać i opowiedzieć historię Jezusa i Maryi, np. na podstawie opowieści biblijnych (np. Biblia dla dzieci) i korzystać z książeczki do nabożeństwa.

W Sakramentach Eucharystii i Pojednania Dziecko otrzymuje największe umocnienie łaską, ochronę przed grzechem, ale przede wszystkim mobilizację do dobra. Małe dzieci, często bardziej niż dorośli, są zdolne do duchowego trudu i wzrostu, jeżeli jest on motywowany wiarą i miłością do Pana Jezusa.

Zróbmy wszystko, aby Wasze Dziecko mogło dobrze przygotować się na przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca.

Termin Pierwszej Komunii Świętej 2020 AD – 16 maj; 2021 AD – 15.05;
Termin Komunii Wczesnej w 2020 AD po ustaleniu z rodzicami.